Taxe

 1. Taxa şcolară pentru anul universitar 2023-2024: 700 Euro*
 2. Înmatriculare a studenţilor: 5 Euro*
 3. Reînmatriculare: 25 Euro*
 4. Reexaminări, examene diferenţă: 10 Euro*
 5. Re-reexaminări, examen de diferenţă: 20 Euro*
 6. Taxă de transfer – veniri: 25 Euro*
 7. Taxă de transfer – plecări: 50 Euro*
 8. Înscriere la examen de admitere: 80 lei
 9. Retragere dosar: 25 Euro*
 10. Taxă pentru eliberarea diplomei de licenţă: 40 Lei
 11. Taxă pentru eliberarea duplicatului la diploma de licenţă: 40 Lei
 12. Taxă arhivare acte de studii (diplome / suplimente diplomă) – 100 lei/an
 13. Taxă cazare: 350 lei/lună
 14. Taxă pentru masa de prânz: 350 lei/lună
 15. Taxă cazare noapte: 50 lei/noapte (pentru studenții nerezidenți în cămin)
 16. Taxă mic dejun și prânz: 20 lei – micul dejun și 30 lei prânzul (pentru studenții nerezidenți în cămin)

Taxe pentru studenții din afara Uniunii Europene sau cei pentru cei care nu fac parte din Confederația Elvețiană*:

 1. Taxa școlară pentru anul universitar curent: 2200 Euro
 2. Taxa de susținere licență/disertație: 220 Euro
  *Art. 11 din contractul anual de studii: Studenţii sunt obligaţi sa achite taxele de şcolarizare la termenele stabilite de Senatul universitar. În caz contrar nu pot participa la examene în sesiunea programată. Taxa de studii este de 2200 euro, în concordanță cu Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini și Ordonanța Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumul minim al taxelor de școlarizare în valută a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată prin Legea nr.1/2010.
  Contractele anuale de studii pot fi găsite aici

* Taxele în euro se vor plăti la cursul B.N.R. din ziua respectivă.

Înscrieri pentru concursul de ocupare a posturilor didactice (cadrele didactice ITPB beneficiază de reducere 50%):
Asistent – 10 Euro;
Lector – 15 Euro;
Conferențiar – 20 Euro;
Profesor – 20 Euro.

Taxele pot fi virate şi în conturile ITPB.

×