Faculty Council

The Structure of Pentecostal Theology Faculty Council

 1. Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie – Rector
 2. Lector univ. dr. Vasile Romulus Ganea – Decan
 3. Pastor Lector univ.dr. Ioan Szasz
 4. Pastor Prof. univ. dr. habil. Silviu Tatu
 5. Conf. univ. dr. Emanuel Conţac
 6. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru
 7. Pastor Prof. univ. dr. habil. Ciprian Flavius Terinte
 8. Lector univ. dr. Radu Țîrle
 9. Lector univ. dr. Ciprian Bălăban
 10. Pastor Lector univ. dr. Vladimir Victor Neamţu
 11. Prezbiter Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică
 12. Diacon Lector univ. dr. Dumitru Piscuc
 13. Adămuț William – student
 14. Budeanu Ioan – Dragoș – student
 15. Olar Lazăr – Octavian – student
 16. Șteopan David – student
×