Introducere în Studiul Vechiului Testament (cărțile profetice + poetice)

Prof. univ. dr. habil. Silviu Tatu, Introducere în studiul Vechiului Testament, Oradea, Casa Cărții, 2019.

„Introducere în studiul Vechiului Testament” reprezintă o abordare sintetică, în două volume, a Vechiului Testament, care se raportează la cele mai recente date și interpretări din domeniu. Noutatea acestei lucrări constă în faptul că vine să umple un gol ce durează de câteva decenii în literatura românească de specialitate, oferindu-i cititorului interesat acces la ideile și informațiile vehiculate de către cercetătorii contemporani ai Vechiului Testament asupra originii, naturii și conținutului cărților biblice. Volumul de față acoperă a doua parte a Vechiului Testament, anume scrierile cunoscute în tradiția creștină drept cărțile profetice și cărțile poetice. Perspectiva din care este abordat Vechiul Testament este cea creștină. Faptul acesta se evidențiază mai cu seamă în secțiunile „Mesajul teologic” și „Relația cu alte cărți canonice (inclusiv Noul Testament)” ale fiecărui capitol, dar transpare din toate celelalte secțiuni, având în vedere că ele discută chestiuni de ordin critic din perspectiva unor reputați interpreți  ai Bibliei.

×