Acreditare / Reevaluare instituțională 2014 – 2022

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti aparţine Cultului Creştin Penticostal din România şi este o instituţie confesională de învăţământ superior acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) – Nr. 724, Vineri, 24 octombrie 2008. Vezi legea în format pdf (paginile 4-5).

În perioada 25 – 27 mai 2022, Institutul Teologic Penticostal a avut evaluarea ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior). Timp de trei zile, comisia, formată din nouă membri, a evaluat întreaga activitate a școlii, a vizitat campusul actual și noua construcție, a verificat minuțios documentele financiare, documentele secretariatului și a urmărit modul de relaționare dintre angajați și dintre studenți și profesori. De asemenea, au avut loc mai multe întâlniri cu studenții, absolvenții, profesorii, reprezentanții Cultului Creștin Penticostal din România (în calitate de angajator al absolvenților ITPB) și cu personalul administrativ. Membrii comisiei ARACIS au fost interesați de modul în care cadrele didactice de la ITPB sunt implicate în proiecte de cercetare, au evaluat activitatea comisiilor de etică și CEAC și a conducerii ITPB.

În urma evaluării, Institutul a primit calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT. Acest calificativ a fost acordat în ședința Consiliului ARACIS din data de 31.08.2022, după analizarea rapoartelor comisiei de evaluare realizate în urma vizitei la ITPB.

Rapoartele comisiei de evaluare pot fi consultate pe site-ul ARACIS sau pot fi descărcate din josul acestei pagini.


EVALUARE INSTITUȚIONALĂ  INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI – 2022

Raport Comisie Consultativă ITPB

Raport Consiliu ITPB

Raport Departament ITPB

Raport Studenți ITPB

Raport Director de misiune

Răspuns IIS ITPB

Toate documentele pot fi conultate și în linkul de mai jos:

https://www.aracis.ro/ev_institutionala/institutul-teologic-penticostal-din-bucuresti-2022/


ACREDITARE PROGRAM MASTERAT TEOLOGIE PENTICOSTALĂ APLICATĂ

Hotărâri ale Consiliului ARACIS din 31.03.2022

Hotărâri ale Consiliului ARACIS din 31.08.2022

Raportul Consiliului ARACIS privind încadrarea programului de studii universitare de masterat

×