Editura Plērōma

Editura Plērōma este editura Institutului Teologic Penticostal din București. De-a lungul timpului, sub egida acesteia au văzut lumina tiparului numeroase cărți de profil teologic, acestea având scopul de a populariza informația teologică printre studenții, profesorii de religie și teologie, precum și printre păstorii și credincioșii penticostali din țară sau Diaspora. În anul 2013, editura a publicat 4 lucrări de importanță majoră pentru mediul teologic penticostal românesc. Două dintre acestea au apărut în co-ediție cu o altă editură, dat fiind faptul că editura nu dispune de o rețea de distribuire a cărților pe care le pregătește pentru publicare. Prima dintre ele este cartea dr. Patrick Nullens, În căutarea binelui (în regim de co-ediție cu Editura SBR din Oradea), iar a doua este lucrarea dr. Steven Land, Spiritualitate penticostală. O pasiune pentru Împărăție, apărută în co-ediție cu Casa Cărții, din Oradea. Celelalte două volume cuprind prelegerile susținute, la București, de către doi teologi penticostali de mare prestigiu: dr. Peter Kuzmič (Împărăția lui Dumnezeu și misiunea Bisericii. Provocări și transformări ale misiunii creștine în context socio-politic contemporan) și, respectiv, dr. Amos Yong (Penticostalismul global. Traiectorii teologice și impact social).

Alte lucrări publicate la editura Plērōma de-a lungul anilor: Transformați prin har, J, Ayodeji Adewuya; Biserica lui Hristos: mărturie, înnoire și echilibru duhovnicesc, R. Lamar Vest, Steven J. Land (în co-ediție cu Scriptum din Oradea); Epistola către Coloseni. De la text la predică, Ciprian Flavius-Terinte; Manual catehetic, Ioan Brie și Ciprian-Flavius Terinte; Secretul Mesianic în Evanghelia după Marcu, Ioan Brie (în co-ediție cu Risoprint din Cluj-Napoca); A fost Hristos împărțit? Tipologii ale conflictului eclesial în Epistola 1 Corinteni, Ioan Szasz (în co-ediție cu Risoprint din Cluj-Napoca); Felurite Daruri, dar același Duh. Harismele Duhului Sfânt la Dumitru Stăniloae și Jürgen Moltmann, Dragoș Ștefăncă (în co-ediție cu Risoprint din Cluj-Napoca); Încredințează la oameni de încredere, Radu Mariș; Teologie sistematică – o perspectivă penticostală, Eugen Jugaru; Prețuiți-i pe astfel de oameni, Dragoș Ștefănică și Gheorghe Vatamanu. 

Sietul editurii: editurapleroma.ro

Act constitutiv Pleroma

×