Jurnalul Plērōma

Pe lângă activitatea de formare intelectuală și spirituală a viitorilor slujitori ai Cultului Penticostal, Institutul Teologic Penticostal din București contribuie la răspândirea informației teologice prin intermediul Jurnalului teologic Plērōma, precum și prin cărțile scoase sub egida Editurii Plērōma, editura Institutului.

Jurnalul teologic Plērōma, înființat în anul 1999 de către dr. John Tipei și regretatul prof. Teodor Pandrea, este prima revistă teologică penticostală din România și a doua din Europa (după binecunoscutul Journal of the European Pentecostal Theological Association − JEPTA). Primul său număr, din iunie 1999, a avut subtitlul Revista învățământului superior teologic penticostal din România. Colectivul redacţional al jurnalului teologic este compus din cadre didactice titulare şi asociate, redactorul-șef fiind conf.univ. dr. Emanuel Conțac.
Revista, care apare de două ori pe an, a publicat, de-a lungul timpului, articole scrie atât de cadrele didactice de la ITPB, cât și de distinși profesori de teologie ortodoxă, catolică, luterană, protestantă, evanghelică, atât din țară, cât și din străinătate. Articolele au apărut, în majoritatea lor, în limba română, însă revista a cuprins, între filele ei, și articole scrise în limbile engleză sau (mai rar) germană. Deși se adresează cu precădere studenților la teologie, pastorilor și celorlalți credincioși penticostali din țară și străinătate care sunt interesați de teologie, ele sunt receptate și în alte spații denominaționale; astfel, importante instituții de învățământ superior din România și din străinătate primesc revista noastră fie prin abonament, fie la schimb cu revistele publicate de acestea.
În primii 10 ani de existență ai jurnalului Plērōma au ieșit de sub lumina tiparului 26 de numere, în care au fost publicate 122 de articole, pe aproximativ 3200 de pagini. Dintre acestea, cele mai multe se încadrează în domeniul teologiei biblice (58), 16 sunt de teologie pastorală, 16 – de teologie dogmatică, 14 – de istorie bisericească, iar 18 s-au încadrat în alte domenii, cum ar fi: misiologie, ecumenism, perioada intertestamentală, istoria gândirii creștine etc.
Începând cu anul 2009, așadar odată cu aniversarea de 10 ani, Jurnalul Plērōma apare într-o nouă serie. Păstrând toate lucrurile valoroase de dinainte, revista cunoaște, acum , cel puțin patru îmbunătățiri semnificative: 1) un riguros proces de tip „peer review” prin intermediul căruia un larg consiliu științific internațional, alcătuit din cercetători cu o reputație solidă, va asigura publicarea celor mai bune articole; în prealabil, acestea sunt anonimizate, fiind apoi supuse unui proces de evaluare făcut de specialiști în domeniu; 2) introducerea unui rezumat al articolului în limba engleză și a unor cuvinte-cheie; 3) prezentarea, în rezumat, a unor teze de doctorat susținute de cercetători români , pentru a disemina cercetarea românească în lume; 4) recenzii pe marginea aparițiilor editoriale semnificative, de dată recentă. Prin toate aceste schimbări este vizată consolidarea calității jurnalului. O altă notă de noutate o constituie organizarea tematică a numerelor revistei. Astfel, începând cu numărul din iunie 2009, articolele publicate de Plērōma s-au încadrat în tematici precum: studiul Epistolei către romani, Studiul Epistolei întâi către corinteni, darurile Duhului Sfânt, învățătura eshatologică, familia, ucenicia creștină, botezul cu Duhul Sfânt, conducerea bisericească etc.

Pentru mai multe detalii vezi aici.

Colegiul de redacţie / Editorial staff:

Redactor-șef / Editor-in-chief: Conf univ. dr. Emanuel Conțac
Secretar general de redacție / Executive editor: Lector univ.dr. Dragoș Ștefănică
Conf.univ. dr. Ciprian Terinte
Lector dr. Romulus Ganea
Iulian Pavăl

Evaluatori externi

Prof. dr. Allen Anderson (School of Philosophy, Theology and Religion, University of
Birmingham, UK)
Conf. dr. Emil Bartoş (Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea din Bucureşti)
Conf. dr. Radu Gheorghiţă (Midwestern Baptist Theological Seminary, USA)
Prof. dr. Hans Klein (Departamentul de Teologie Protestantă, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. dr. Peter Kuzmič (Rektor, Evanđeoski Teološki Fakultet, Osijek, Croaţia)
Prof. dr. Wonsuk Ma (Executive Director, Oxford Centre for Mission Studies, Oxford, UK)
Conf. dr. Alexandru Neagoe (Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. dr. Silviu Rogobete (Universitatea de Vest, Timişoara)
Lector dr. Cristian Romocea (Evanđeoski Teološki Fakultet, Osijek, Croaţia)
Prof.univ. dr. Silviu Tatu (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)
Conf. dr. John Tipei (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)
Prof. dr. John Christopher Thomas (Bangor University, Wales, UK)
Prof. dr. Stelian Tofană (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca)
Prof. dr. Rikk Watts (Regent College, Canada)
Prof. emeritus Haddon Willmer (University of Leeds, UK)

Normele editoriale ale jurnalului Plērōma (vezi mai jos).

×