Plan strategic de dezvoltare al ITPB

Planul Strategic de Dezvoltare Instituţională constituie referinţa majoră în elaborarea şi fundamentarea deciziilor în cadrul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti (ITPB) după cum urmează:

  1. formulează obiectivele şi programele pentru atingerea acestora;
  2. defineşte mediul în care universitatea funcţionează;
  3. defineşte serviciile pe care le aduce Cultului Creştin Penticostal din România şi comunităţilor locale.

Strategia ITPB este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: (1) învăţământul, (2) cercetarea ştiinţifică, consultanţa, expertiza şi (3) implicarea instituţiei în activitatea eclesiastică, socială şi culturală din România. Acest din urmă domeniu se referă la transformarea ITPB într-un nucleu de propagare a învăţământului penticostal pe întreg teritoriul României.
Planul Strategic de Dezvoltare al ITPB poate fi descărcat de mai jos.

×