Asociația absolvenților ITPB

În luna ianuarie a anului 2015 a fost înființată Asociația Absolvenților ITPB.

Site-ul asociației poate fi accesat de aici.

Structura de conducere are următoarea componență:
Pastor Barsan Ciprian Ioan – președinte
Pastor Berce Iosif – vicepreședinte
Pastor Hada Daniel – secretar
Hangea Silviu – membru (cenzor)
Pastor Cîmpean Victor – membru (cenzor)

Scopul general al Asociaţiei Absolvenţilor Institutului Teologic Penticostal vizează:
(1) Crearea condiţiilor necesare pentru unirea într-o structură organizată a tuturor absolvenţilor Institutului Teologic Penticostal din Municipiul Bucureşti (de aici înainte ITPB);
(2) Întărirea colaborării dintre absolvenţii diferitelor promoţii si studentii ITPB sub diferite aspecte pe care le presupune slujirea şi formarea pastorală penticostală;
(3) Unirea absolvenţilor diferitelor promoţii în jurul ITPB, aşa încât activitatea ITPB să fie sprijinită eficient din punct de vedere spiritual şi material;
(4) Atragerea de fonduri pentru sprijinirea activităţii ITPB.

Asociaţia Absolvenţilor Institutului Teologic Penticostal îşi propune următoarele obiective principale:
(1) Să-i reunească pe toţi absolvenţii şi studenţii ITPB, slujitori ai bisericilor penticostale din ţară şi din străinătate, pentru a ajuta sub toate aspectele şi în mod organizat procesul educativ şi de formare spirituală care se desfăşoară în cadrul ITPB;
(2) Promovarea parteneriatelor între toate bisericile penticostale din ţară, străinătate şi ITPB, aşa încât activitatea ITPB să fie sprijinită din punct de vedere financiar şi spiritual;
(3) Promovarea unor parteneriate în urma cărora studenţii cu resurse financiare reduse să fie sprijiniţi de către bisericile păstorite de absolvenţi ai ITPB;
(4) Obţinerea de resurse financiare pentru a putea oferi burse de studiu studenţilor merituoşi;
(5) Sprijinirea tinerilor absolvenţi cu vocaţie pastorală vădită pentru a se integra în slujirea pastorală în diferite biserici din ţară unde este nevoie de slujitori;
(6) Sprijinirea tinerilor absolvenţi cu vocaţie în domeniul cercetării teologice pentru a-şi continua studiile aşa încât să se asigure baza de selecţie pentru viitoarele cadre didactice ale ITPB;
(7) Sprijinirea creşterii calităţii activităţii ITPB pe plan didactic, spiritual şi al slujirii pastorale prin organizarea a unor proiecte, seminarii si alte activitati specifice invatamantului universitar.
(8) Facilitarea colaborării între studenţii ITPB şi absolvenţii ITPB din diferite generaţii;
(9) Facilitarea unor acorduri de colaborare cu instituţii de învăţământ teologic din ţară şi străinătate;
(10) Promovarea creativităţii, comunicării si spiritului critic, a noilor tehnologii educaţionale şi renunţarea la procedeele anacronice perpetuate încă în învăţământ şi cercetare;
(11) Susţinerea tratării egale, nediscriminatorii, a învăţământului privat confesional;
(12) Realizarea unei colaborari de durată cu membrii Cultului Creştin Penticostal care isi desfasoara activitatea in sectorul public sau privat.
(13) Încheierea de acorduri cu diverse edituri aşa încât, pe baza legitimaţiei de membru în asociaţie, absolvenţii şi studenţii să-şi poată procura la preţ redus câte un exemplar din fiecare carte publicată;
(14) Încheierea de parteneriate cu autorităţile statutului, în spiritul democraţiei participative, pentru stabilirea direcţiilor, conceptelor si actelor normative de interes pentru educaţie si cercetare.

×