Regulament bibliotecă

Art. 1. Prezentul regulament–contract este alcătuit în acord cu Regulamentul de ordine interioară al ITPB.

Art. 2. Prezentul regulament–contract se încheie între directorul Bibliotecii ITPB şi utilizatorul ITPB, fiind valabil începând cu data de 1 octombrie 2013 până la data de 30 septembrie 2014, cu excepţia studenţilor din anul patru.

Art. 3. Numai studenţii ITPB, cadrele didactice şi personalul administrativ au dreptul să împrumute cărţi din Biblioteca ITPB. Persoanele din afara ITPB pot consulta cărţi, periodice şi alte materiale numai la sala de lectură, în urma achitării taxei de 25 lei / an sau de 5 lei / zi.

Art. 4. Termenul de împrumut al cărţilor pentru studenţii care nu sunt în anii terminali este de o săptămână, iar pentru cei din anul terminal este de trei săptămâni. Acest termen trebuie respectat cu stricteţe. Penalizarea pentru fiecare zi de întârziere de la termenul returnării cărţilor este de 0,5 lei/carte, atât în timpul semestrului, cât şi în timpul vacanţelor. Studenţii trebuie să plătească amenda în termen de 48 de ore de la returnarea cu întârziere a cărţilor. În caz contrar, li se va retrage suma datorată din taxa de garanţie plus o penalizare suplimentară de 3 lei pentru fiecare carte.

Art. 5. În cazul în care studenții de la forma de învățământ la distanță și cei care nu locuiesc în căminul ITPB nu plătesc amenzile datorate pentru returnarea cu întârziere a cărților, conducerea Bibliotecii ITPB le va suspenda dreptul de utilizare a Bibliotecii până la intrarea în legalitate.

Art. 6. Studenţii de la învăţământul la distanţă, frecvenţă redusă şi scutire de prezenţă nu pot împrumuta cărţi pe o perioadă mai mare de 3 zile.

Art. 7. Studenţii, indiferent din ce an sunt, nu pot împrumuta şi nu pot avea asupra lor mai mult de cinci cărţi simultan.

Art. 8. Regimul de împrumut al cărţilor trebuie respectat cu stricteţe. Cărţile de referinţă, periodicele şi tezele de licenţă se împrumută numai la sala de lectură pe o durată de maxim 4 ore, împrumutul fiind înregistrat într-un registru special. ESTE STRICT INTERZISĂ COPIEREA (PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ) A TEZELOR DE LICENŢĂ.

Art. 9. Cărţile restituite trebuie să fie în starea fizică în care au fost împrumutate. Orice deteriorare, oricât de mică, implică o amendă de 3 lei şi achiziţionarea de către student a unui alt exemplar pentru Bibliotecă în termen de o săptămână sau plata contravalorii a două cărţi, la preţul actualizat, în aceeaşi perioadă de timp. Pe perioada cât studentul datorează bibliotecii amenzi sau contravaloarea cărţilor deteriorate sau pierdute, dreptul lui de a împrumuta cărți este suspendat.

Art. 10. Cărţile şi materialele care sunt pierdute de către student şi nu pot fi înlocuite se plătesc la o valoare de 5 ori mai mare decât preţul iniţial (actualizat) al acestora.

Art. 11. Nu sunt permise sublinierea şi notele făcute pe marginea paginilor cărţilor.

Art. 12. La returnare, cărţile vor fi predate personalului bibliotecii. Este interzisă aranjarea pe raft, de către studenți, a cărților împrumutate.

Art. 13. Studenții care consultă cărți la raft sau le iau de pe rafturi au datoria să se asigure că celelalte cărți rămase pe raft sunt așezate corect (în ordine, în poziție verticală, fără spații, fiind strâns lipite de suportul metalic de la capătul raftului). O carte consultată trebuie aşezată în ordinea cotei topografice (i.e. exact în locul din care a fost luată).

Art. 14. Studenţii nu pot intra în sesiune până nu fac dovada că nu au nicio datorie faţă de bibliotecă. Bibliotecarul ITPB le va semnala coordonatorilor de ani cazurile studenţilor care nu pot intra în sesiune, iar coordonatorii vor interzice studenţilor participarea la sesiunea de examene până la intrarea în legalitate.

Art. 15. Este interzis accesul în Biblioteca ITPB cu mâncare sau băutură. În cazul în care se intră cu cărţi sau caiete de la curs, ele trebuie lăsate pe masa bibliotecarului.

Art. 16. Vorbitul cu voce tare, conversațiile telefonice, ascultarea muzicii și orice alte manifestări gălăgioase sunt interzise în Biblioteca ITPB. Personalul bibliotecii poate suspenda dreptul utilizatorilor de a folosi biblioteca, în cazul în care aceștia nu au un comportament civilizat.

Art. 17. Utilizatorilor îmbrăcați necorespunzător (i.e. în pantaloni scurți, șlapi de plajă, maiou etc.) le este interzis accesul în Biblioteca ITPB. Personalul bibliotecii poate suspenda dreptul utilizatorilor de a folosi biblioteca, în cazul în care aceștia nu au o ținută adecvată.

Art. 18. Persoanele neautorizate (colegi, prieteni, rude studenților etc.) nu pot intra în Biblioteca ITPB fără permisiunea explicită a bibliotecarului.

Art. 19. Utilizatorii au obligația de a respecta programul bibliotecii (afișat pe ușa de intrare) și de a returna cărțile exclusiv în intervalul orar stabilit de personalul de serviciu.

Art. 20. Nerespectarea acestui regulament si neachitarea penalităţilor pentru nerespectarea termenului de împrumut sau pentru pierderea materialelor atrage după sine ridicarea dreptului studentului respectiv de a utiliza Biblioteca ITPB.

Art. 21. Conducerea Bibliotecii ITPB le va comunica în scris utilizatorilor eventualele sancțiuni care decurg din nerespectarea prezentului regulament.

×