Regulament bibliotecă

Art. 1. Prezentul regulament–contract este alcătuit în acord cu Regulamentul de ordine interioară al ITPB.

Art.  2.  Prezentul regulament–contract se încheie între directorul  Bibliotecii  ITPB  şi  utilizatorul  Bibliotecii ITPB, fiind valabil pe toată durata anului universitar (1 octombrie ‒ 30 septembrie). În cazul studenților/masteranzilor din anul terminal, contractul încetează odată cu finalizarea studiilor lor.

Art. 3. Numai studenţii/masteranzii ITPB, cadrele didactice şi personalul administrativ au dreptul să  împrumute cărţi din Biblioteca ITPB. Persoanele din afara ITPB pot consulta cărţi, periodice şi alte materiale numai la sala de lectură, în urma achitării taxei de 25 lei / an sau de 5 lei / zi.

Art. 4. Termenul de împrumut al cărţilor pentru studenţii/masteranzii care nu sunt în anii terminali este de o săptămână, iar pentru cei din anul terminal este de trei săptămâni. Acest termen trebuie respectat cu stricteţe. Penalizarea pentru fiecare zi trecută de la termenul returnării cărţilor este de 0,5 lei/carte, atât în timpul semestrului, cât şi în timpul vacanţelor.

Art. 5. În cazul în care un utilizator returnează cu întârziere materiale împrumutate, personalul Bibliotecii ITPB are obligația de refuza scăderea lor din programul de gestiune (Liberty 5), dacă utilizatorul din urmă nu plătește integral penalitățile datorate.

Art. 6. În cazul în care studenții/masteranzii care nu locuiesc în căminul ITPB nu plătesc amenzile datorate pentru returnarea cu întârziere a cărților, conducerea Bibliotecii ITPB  le va suspenda dreptul de utilizare a Bibliotecii până la intrarea în legalitate.

Art. 7. Studenţii/masteranzii, indiferent din ce an sunt, nu pot împrumuta şi nu pot avea asupra lor mai mult de cinci cărţi simultan.

Art. 8. Regimul de împrumut al cărţilor trebuie respectat cu stricteţe. Cărţile de referinţă, periodicele şi tezele de licenţă pot fi consultate numai la sala de lectură. La finalul zilei, cărțile din sălile de lectură vor fi reașezate pe rafturi. ESTE STRICT INTERZISĂ COPIEREA (PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ) A TEZELOR DE LICENŢĂ.

Art. 9. Cărţile restituite trebuie să fie în starea fizică în care au fost împrumutate. Orice deteriorare, oricât de mică, implică o amendă de 3 lei şi achiziţionarea de către utilizator a unui alt exemplar pentru Bibliotecă în termen de o săptămână sau plata contravalorii a două cărţi, la preţul actualizat, în aceeaşi perioadă de timp. Pe perioada cât utilizatorul datorează bibliotecii amenzi sau contravaloarea cărţilor deteriorate sau pierdute, dreptul lui de a împrumuta cărți este suspendat.

Art. 10. Cărţile care sunt pierdute de către utilizator şi care nu pot fi înlocuite se plătesc la o valoare de 5  ori mai mare decât preţul iniţial (actualizat) al acestora.

Art. 11. Nu sunt permise sublinierile făcute în interiorul cărților şi adnotările făcute pe marginea paginilor cărţilor.

Art. 12. La returnare, cărţile vor fi predate personalului bibliotecii. Este interzisă aranjarea pe raft, de către utilizatori, a cărților împrumutate.

Art. 13. Utilizatorii care iau cărți de pe rafturi, pentru consultare, au datoria să se asigure că celelalte cărți rămase pe raft sunt așezate corect (în ordine, în poziție verticală, fără spații, fiind strâns lipite de suportul metalic de la capătul raftului). O carte consultată trebuie aşezată în ordinea cotei topografice (i.e. exact în locul din care a fost luată).

Art. 14. Studenţii/masteranzii nu pot intra în sesiune până nu fac dovada că nu au nicio  datorie faţă de bibliotecă. Bibliotecarul ITPB le va semnala coordonatorilor de ani cazurile studenţilor/masteranzilor care nu pot intra în sesiune, iar coordonatorii vor interzice studenţilor/masteranzilor participarea la sesiunea de examene până la intrarea în legalitate.

Art. 15. Este interzis accesul în Biblioteca ITPB cu orice fel de mâncare și/sau băutură.

Art. 16. Vorbitul cu voce tare, conversațiile telefonice, ascultarea muzicii (inclusiv la căști*) și orice alte manifestări gălăgioase sunt interzise în Biblioteca ITPB. Personalul bibliotecii poate suspenda dreptul utilizatorilor de a folosi biblioteca, în cazul în care aceștia nu au un comportament civilizat. Pe toată durata șederii lor în bibliotecă, utilizatorii vor păstra telefoanele în regim „silențios”. Zgomotele de orice fel (beep-uri, sonerii, alarme etc.) produse de telefoane atrag eliminarea proprietarilor acestora din sălile de studiu ale Bibliotecii ITPB.

Art. 17. Utilizatorilor îmbrăcați necorespunzător (i.e. în pantaloni scurți, șlapi de plajă, maiou etc.) le este interzis accesul în Biblioteca ITPB. Personalul bibliotecii poate suspenda dreptul utilizatorilor de a folosi biblioteca, în cazul în care aceștia nu au o ținută adecvată.

Art. 18. Persoanele neautorizate (colegi, prieteni, rude ale utilizatorilor etc.) nu pot intra în Biblioteca ITPB fără permisiunea explicită a bibliotecarului.

Art. 19. Utilizatorii au obligația de a respecta programul bibliotecii (afișat pe ușa de intrare) și de a returna  cărțile exclusiv în intervalul orar stabilit de personalul de serviciu.

Art. 20. Nerespectarea acestui regulament si neachitarea penalităţilor pentru nerespectarea termenului de împrumut sau pentru pierderea materialelor atrage după sine restricționarea dreptului de a utiliza Biblioteca ITPB.

Art. 21. Conducerea Bibliotecii ITPB le va fi comunica utilizatorilor în scris eventualele sancțiuni care decurg din nerespectarea prezentului regulament.

*Într-o încăpere liniștită, zgomotul muzicii de la căști poate fi deranjant pentru persoanele care doresc să se concentreze asupra materialului citit.

Regulament bibliotecă

×