Structura de conducere a ITPB

Structura de conducere a INSTITUTULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI

Rector ITPB
Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie, CV

Prorector ITPB
Pastor Lector univ. dr. Ioan Szasz, CV

Președintele Senatului ITPB
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru, CV

Decan al Facultății de Teologie Penticostală
Lector univ. dr. Vasile Romulus Ganea, CV

Director al Departamentului de Teologie Penticostală Pastorală
Lector univ. dr. Ciprian Bălăban, CV

Director economic
Economist Mihaela Colea

Pastorul studenţilor
Pastor Emil Meştereagă, CV

×