Discipline – program licență

Considerente cu caracter general

Disciplinele sunt prezentate pe ani universitari, în conformitate cu planul de învăţământ valabil începând cu anul 2016-2017 și cu planul de învățământ valabil începând cu anul 2022-2023 (planurile de învățământ se găsesc la subsolul acestei pagini).

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline vă rugăm să apăsaţi pe numele disciplinei.

Lista disciplinelor pe ani universitari

Anul I

Semestrul I Credite
Studiul Vechiului Testament 4
Studiul Noului Testament 4
Istorie Biblică 4
Limba ebraică 4
Limba greacă 3
Istoria Bisericii Universale 3
Limba engleză 2
Formarea spirituală a slujitorului penticostal 2
Etică și integritate academică 1
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Limba română aplicată (2)
Teme creștine în literatura universală (O) (2)
Total 30+3 (sport)
Semestrul II Credite
Studiul Vechiului Testament 4
Studiul Noului Testament 4
Istorie Biblică 4
Limba ebraică 4
Limba greacă 3
Istoria Bisericii Universale 3
Limba engleză 2
Formarea spirituală a slujitorului penticostal 2
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Introducere în teologie 1
Introducere în arheologie biblică (1)
Introducere în omiletică și catehetică 2
Introducere în retorică  (2)
Total 30 + 3 (sport)
Practică de specialitate (săptămânală și comasată)

Anul II

Semestrul I Credite
Studiul Vechiului Testament 4
Studiul Noului Testament 4
Hermeneutica 4
Omiletică și Catehetică 3
Limba greacă 4
Morala creștină penticostală 3
Istoria și filosofia religiilor 2
Drept bisericesc penticostal 2
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Teologia epistolelor pastorale (3)
Teologia epistolelor generale (3)
Total 30+3 (sport)
Semestrul II Credite
Studiul Vechiului Testament 5
Studiul Noului Testament 5
Hermeneutica 4
Omiletică și catehetică 4
Muzică bisericească 4
Morală creștină penticostală 4
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Spiritualitatea creștină în postmodernism (3)
Spiritualitate penticostală (3)
Total 30 + 3 (sport)
Practică de specialitate (săptămânală și comasată) 3

Anul III

Teologia Noului Testament 4
Teologia Vechiului Testament 4
Teologie sist. şi dogm. penticostală 4
Omiletică și catehetică 3
Teologia slujirii pastorale 4
Istoria Bisericii Creştine Penticostale 4
Misiologie şi formare misionară 3
Practică omiletică și catehetică 1
Educație Fizică* 3
Misiunea socială a bisericii (3)
Sociologia religiei (3)
Total 30 + 3 (sport)
Semestrul II Credite
Teologia Noului Testament 5
Teologia Vechiului Testament 5
Teologie sist. şi dogm. penticostală 4
Omiletică și catehetică 3
Teologia slujirii pastorale 4
Închinare și practică bisericească penticostală 4
Practică omiletică și catehetică 1
Educație Fizică* 3
Teologia literaturii ioaneice (4)
Misiologie și ecumenism (4)
Total 30 + 3 
(sport)
Practică de specialitate (săptămânală și comasată) 3

Anul IV

Semestrul I Credite
Teologia biblică a Duhului Sfânt 6
Introducere în literatura patristică 3
Teologie sist.și dogm.penticostală 4
Consiliere spirituală 5
Teologia slujirii pastorale 5
Istoria gândirii creștine 3
Practică omiletică și catehetică 1
Educație Fizică* 3
Apologetică (3)
Istoria creștinismului din România (3)
Total 30 + 3 
(sport)
Semestrul II Credite
Teologia biblică a Duhului Sfânt 6
Teologie evanghelică 4
Conducere și administrație bisericească 5
Consiliere spirituală 5
Teologia slujirii pastorale 5
Practică omiletică și catehetică 1
Educație Fizică* 3
Teologie comparată (4)
Teologia reformată (4)
Total 30 + 3 
(sport)
Practică de specialitate 3
Elaborarea lucrării de licență 5

* În planul de învățământ universitar  valabil cu anul 2022-2023, în anii III și IV, disciplina „Educație Fizică” a fost scoasă din orar.

Practica de specialitate

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline vă rugăm să apăsaţi pe numele disciplinei. 

×