Campus

În vederea asigurării unor condiții optime pentru desfășurarea procesului de învățământ, Institutul Teologic Penticostal din Mun. București deține un teren în suprafață de 10.500 m2, situat în București, B-dul Uverturii nr. 210-220. Institutul Teologic Penticostal dispune în cele 3 clădiri pe care le are în proprietate de o suprafață totală de 4.132 m2, dintre care 413 m2 sunt destinați activităților de predare și de seminarizare.

Baza materială a ITPB este adecvată obiectivelor activităților didactice și de cercetare, fiind corespunzătoare standardelor și asigurând desfășurarea unui proces de învățământ de calitate.

Instituția dispune de cămin propriu, cu dotările necesare gospodăririi individuale a studenților. Căminul asigură circa 100 de locuri pentru studenți. În anul 2011, căminul și sala de mese au fost renovate integral. Studenții care locuiesc în cămin beneficiază de spații destinate activităților recreative, cum ar fi o mică sală de fitness.

Pentru cazarea studenților, Institutul dispune de un cămin cu o suprafață de 1.392 m2, respectiv 100  locuri de cazare. Pentru cadrele didactice invitate sau pentru cei angajați temporar se poate asigura cazarea în spațiile camerelor de oaspeți. Toate camerele sunt dotate cu baie proprie. La subsolul căminului este amenajată o spălătorie proprie. Sala de la parterul căminului este amenajată pentru infrastructura de internet, cu o suprafața utilă de 16 m2.

Institutul  are o cantină cu o suprafață utilă de 376 m2, în care pot lua masa simultan 120 de studenți.

Clădirea destinată activităților didactice este compusă din demisol, parter și două etaje.

Toate sălile sunt dotate cu computer și cameră video performante, video proiector, mobilier adecvat și corespund normelor tehnice, de siguranță igienico-sanitară. Unele săli sunt prevăzute cu sisteme de AC, pentru ca activitățile în sezonul cald să se desfășoare în condiții optime.

Amfiteatrul are o capacitate de 120 de locuri; de asemenea, este dotat cu o tablă de scris de dimensiuni standard, pian și videoproiector.

Dezvoltarea ITPB impune modernizarea și extinderea actualului campus. Cu toate acestea, având în vedere continua extindere educațională – inclusiv la nivel de master a ITPB, ca parte a planului de dezvoltare instituțională, din anul 2018 ITPB a început un amplu proiect de construcție. Planul nostru este să definitivăm lucrările de construcție la noua clădire care va cuprinde 12 săli de curs, un amfiteatru (360 locuri), un laborator omiletică (120 locuri), 2 săli de ședință, spații pentru socializare, bibliotecă (80 locuri de studiu; 1400 mp) și birouri administrative.
Construirea, de către primăria Municipiului București, a unei șoșele care va trece prin spatele terenului nostru ne permite poziționarea noii clădiri cu fațada orientată spre strada principală.
Noua clădire va avea aprox. 6000 mp construiți. Actualele clădiri vor fi modernizate prin: etajarea actualului Corp de Predare și transformarea lui în spații de cazare pentru profesori și studenți, extinderea Corpului cantină prin suprapunerea cu trei etaje noi și supraetajarea Corpului de Cazare, pentru rezolvarea cazării surplusului de studenți și masteranzi. În final, întreg campusul ITPB va avea o suprafață de 11.500 mp construiți. De asemenea, întreg spațiul exterior va fi amenajat conform standardelor actuale, fiind dotat cu spații verzi și cu locuri de parcare.

×