Declarația de misiune

Declaraţia de misiune a Facultăţii de Teologie Penticostală
a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti

– Valori şi obiective strategice –

1. Definirea unor termeni

 • Cunoştinţele – ansamblu de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de studiu.
 • Abilitatea – capacitatea de a aplica şi utiliza cunoştinţe pentru a îndeplini sarcini şi a rezolva probleme.
 • Competenţa – capacitatea dovedită de a selecta combina şi utiliza adecvat cunoştinţe şi abilităţi pentru rezolvarea cu succes a unor situaţii de muncă sau studiu.

2. Misiunea Facultăţii de Teologie Penticostală este aceea de a-l onora pe Dumnezeu prin formarea de conducători creştini evlavioşi care, împuterniciți de Duhul Sfânt, să păstorească Biserica lui Hristos prin:

 • comunicarea eficientă a adevărului dumnezeiesc şi
 • slujirea duhovnicească a membrilor ei.

3. Valorile fundamentale care trebuie asumate și cultivate pentru îndeplinirea acestei misiuni sunt:

 • Creşterea duhovnicească;
 • Comunicarea eficientă;
 • Conducerea slujitoare.

3.1. Creşterea duhovnicească:
– obiective strategice –

 • Dobândirea şi dezvoltarea virtuţilor spiritual-morale în vederea asemănării cu Hristos;
 • Trăirea personală a intervenţiei divine ca rezultat al credincioşiei faţă de Dumnezeu;
 • Formarea unei gândiri hristice, modelată de Duhul Sfânt prin învățătura Bibliei;
 • Cultivarea spiritului de comuniune și conlucrare în Evanghelie.

3.2. Comunicarea eficientă:
– obiective strategice –

 • Dobândirea învățăturii biblice;
 • Formarea abilităţii de a interpreta textul Sfintei Scripturi;
 • Formarea abilităţii de a înțelege, aborda și influența cultura contemporană;
 • Dezvoltarea competenţei de a comunica eficient, atât în scris cât şi oral.

3.3. Conducerea slujitoare:
– obiective strategice –

 • Dobândirea mentalităţii de a conduce prin slujire;
 • Dezvoltarea competenţelor omiletice prin practica slujirii ecleziale;
 • Îndeplinirea judicioasă de sarcini pastoral-misionare;
 • Cultivarea spiritului responsabilității sociale.

4. Implicaţii practice ale misiunii privind specificul facultăţii:

 • Axarea activităţii pe formarea studentului;
 • Cercetarea – preocupare obligatorie şi constantă a fiecărui cadru didactic – va fi pusă în slujba a două scopuri:
  • Formarea duhovnicească şi intelectuală a studenţilor;
  • Dobândirea de către Facultatea de Teologie Penticostală a prestanţei şi credibilităţii cuvenite ca autoritate teologică în Cultul Creștin Penticostal din România şi în academia teologică, în general.

 

×