Consiliul pastoral al ITPB

Consiliul Pastoral al ITPB are următoarea componenţă:

  1. Pastor Emil Meşetereagă
  2. Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie
  3. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru
  4. Pastor Conf. univ. dr. habil. Ciprian Flavius Terinte
  5. Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei
  6. Pastor Lector univ. dr. Neamțu Victor Vladimir
  7. Pastor Lector univ. dr. Ioan Szasz
  8. Prezbiter Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică
  9. Diacon Lector univ. dr. Ciprian Bălăban
  10. Diacon Asist. univ. dr. Dumitru Piscuc
×