Comisia pastorală a ITPB

Comisia pastorală a ITPB este forul de conducere spirituală și pastorală al ITPB și este compusă din 3 slujitori ordinați ca pastor în CCP–BDAR, cadre didactice titulare ale ITPB.

Comisia pastorală are un mandat de cinci ani și este formată din:

Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie – Rector al ITPB
Pastor Lector univ. dr. Ioan Szasz – Prorector al ITPB
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru – Președintele Senatului ITPB

Comisia pastorală are următoarele atribuții:

 1. identifică profilul absolventului, conform criteriilor CCP–BDAR;
 2. asigură consilierea spirituală și profesională a studenților;
 3. asigură consilierea și orientarea pentru carieră a studenților;
 4. supraveghează respectarea drepturilor şi libertăţilor membrilor comunităţii universitare şi personalului tehnico-administrativ al ITPB;
 5. acordă audiențe și consiliază cadrele didactice și personalul administrativ al ITPB;
 6. stabilește competențele spirituale și pastorale care trebuie dobândite de către studenții ITPB;
 7. urmărește, analizează și soluționează felul în care personalul administrativ și didactic al ITPB respectă specificul dogmatic și canonic al CCP–BDAR, potrivit Mărturisirii de credință și a Statutului acestuia;
 8. înaintează o dată la doi ani, sau de câte ori este nevoie, Consiliului Bisericesc al CCP–BDAR o recomandare în vederea obținerii avizului necesar continuării activității cadrelor didactice ale ITPB, potrivit Cartei universitare și statutului CCP–BDAR;
 9. înaintează, după caz, rapoarte către Comisia de etică, Consiliul de administrație, Senatul ITPB sau conducerea CCP-BDAR în vederea soluționării problemelor constatate;
 10. stabilește strategia de formare spirituală și pastorală a studenților ITPB în privința formării caracterului moral și relaționării corecte a studenților în cadrul comunității ITPB, a dezvoltării abilităților necesare pentru predicare și a dezvoltării abilităților de slujire spirituală și pastorală;
 11. stabilește cadrul de formare spiritual-pastorală a studenților ITPB (disciplina spirituală individuală a studenților, capela, practica de specialitate);
 12. urmărește felul în care cursurile predate la ITPB contribuie la formarea spirituală și pastorală a studenților;
 13. analizează raportul anual prezentat de pastorul studenților și propune măsuri spirituale și pastorale ce se impun în cazul abaterilor studenților de la morala și conduita creștină și de la Mărturisirea de credință a CCP–BDAR;
 14. supraveghează și coordonează activitatea pastorului studenților;
 15. eliberează, la cererea angajatorului, o recomandare pentru absolvenții ITPB, potrivit unor itemi stabiliți în Regulamentul Comisiei pastorale;
 16. urmărește încadrarea în slujire a absolvenților.Articole extrase din Carta ITPB (pct 8, art. 117 și 118) – vezi aici
×