Forme de învățământ – licență

Potrivit Hotărârea Guvernului României nr. 749 din 24 iunie 2009, cu completările aduse acesteia prin Hotărârea Guvernului României privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749 din 12 octombrie 2009, facultatea noastră, pentru specializarea „Teologie penticostală pastorală”, are dreptul să organizeze învăţământ la zi şi cu frecvenţă redusă (IFR – învăţământ cu frecvenţă redusă).

Începând cu anul universitar 2015-2016 învăţământul cu frecvenţă redusă a intrat în lichidare (H.G. 575/2015 din 15 iulie 2015 publicat în MO nr. 554 bis din 27 iulie).

În prezent, în cadrul ITPB se derulează un singur program de licență – „Teologie penticostală pastorală”, la forma de învățământ cu frecvență, conform H.G. 376 din 18 mai 2016 publicat in MO nr. 413 din 1 iunie 2016. Pentru mai multe detalii, vezi aici.

Şcolarizarea în cazul ambelor forme de învăţământ se desfăşoară pe durata a 4 ani, avându-se în vedere acumularea a 240 ECTS aferente specializării „Teologie penticostală pastorală”.

×