Misiune și obiective

A. Declarația de viziune a ITPB

Institutul Teologic Penticostal, însuflețit de mandatul și făgăduința primite de la Domnul Isus Hristos, urmărește ca, prin împuternicirea Duhului Sfânt, să formeze slujitori ai lui Dumnezeu înzestrați cu caracter hristic și pregătire teologică temeinică, în vederea zidirii Bisericii lui Hristos și a extinderii Împărăției lui Dumnezeu.

B. Obiectivele fundamentale ale ITPB

 1. Întipărirea în fiecare student, prin lucrarea înnoitoare a Duhului Sfânt, a caracterului Domnului Isus Hristos și a iubirii pentru Dumnezeu și semeni;
 2. Participarea la îndeplinirea misiunii Bisericii de evanghelizare a lumii;
 3. Dezvoltarea ITPB ca centru de teologie penticostală românească, vizibil în plan național și internațional;
 4. Formarea de slujitori creștini, predicatori competenți, pastori, profesori de religie și capelani, bine pregătiți din punct de vedere teologic, în acord cu principiile regăsite în Sfânta Scriptură, Mărturisirea de credință și Statutul Cultului Creștin Penticostal din România;
 5. Afirmarea principiilor doctrinare creștine penticostale și a etosului penticostal în spațiul cultural românesc;
 6. Promovarea în societate a valorilor morale ale Sfintei Scripturi;
 7. Încurajarea spiritului de deschidere și libertate religioasă în societatea contemporană.

C. Planul strategic al ITPB: direcţii generale de urmat

 1. Formarea de slujitori pentru biserică, buni predicatori şi păstori, bine pregătiţi din punct de vedere teologic;
 2. Dezvoltarea şi menţinerea unei relații strânse cu Cultul Creştin Penticostal;
 3. Accentuarea identităţii penticostale a ITPB în contextul ethosului penticostal românesc;
 4. Dezvoltarea ITPB ca centru de teologie penticostală românească, vizibil în plan naţional şi internaţional;
 5. Dezvoltarea ITPB în plan orizontal prin deschiderea unei noi specializări cu ofertă educaţională pentru bărbaţi şi femei;
 6. Dezvoltarea şcolii în plan vertical prin deschiderea de programe de master în teologie şi înfiinţarea unei şcoală doctorale;
 7. Modernizarea și extinderea actualului campus. Planul nostru este să definitivăm lucrările de construcție la noua  clădire care va cuprinde 12 săli de curs, un amfiteatru (360 locuri), un laborator omiletică (120 locuri), 2 săli de ședință, spații pentru socializare, bibliotecă (80 locuri de studiu; 1400 mp) și birouri administrative. Construirea, de către primăria Municipiului București, a unei șosele care va trece prin spatele terenului nostru ne permite poziționarea noii clădiri cu fațada orientată spre strada principală. Noua clădire va avea aprox. 6000 mp construiți. Actualele clădiri vor fi modernizate prin: etajarea actualului Corp de Predare și transformarea lui în spații de cazare pentru profesori și studenți, extinderea Corpului Cantină prin suprapunerea cu trei etaje noi și supraetajarea Corpului de Cazare, pentru asigurarea cazării de studenților și masteranzilor.
×