Misiune și obiective

A. Declarația de viziune a ITPB
Institutul Teologic Penticostal, însuflețit de mandatul și făgăduința Domnului Isus Hristos, urmărește ca, prin împuternicirea Duhului Sfânt, să formeze slujitori ai lui Dumnezeu înzestrați cu caracter hristic și pregătire teologică temeinică, în vederea zidirii Bisericii lui Hristos și a extinderii Împărăției lui Dumnezeu.

B. Obiectivele fundamentale ale ITPB

 1. Întipărirea în fiecare student, prin lucrarea înnoitoare a Duhului Sfânt, a caracterului Domnului Isus Hristos și a iubirii pentru Dumnezeu și semeni;
 2. Participarea la îndeplinirea misiunii Bisericii de evanghelizare a lumii;
 3. Dezvoltarea ITPB ca centru de teologie penticostală românească, vizibil în plan naţional şi internaţional;
 4. Formarea de slujitori pentru biserică, buni predicatori, păstori, profesori de religie şi capelani, bine pregătiţi din punct de vedere teologic, în acord cu principiile enunţate în Sfânta Scriptură, Mărturisirea de credinţă şi Statutul Cultului Creştin Penticostal din România;
 5. Afirmarea principiilor doctrinare creştine penticostale şi a etosului penticostal în spaţiul cultural românesc;
 6. Promovarea valorilor morale ale Sfintei Scripturi în societate;
 7. Încurajarea spiritului de deschidere şi libertate religioasă în România contemporană. (Carta ITPB, art. 12)

Planul strategic al ITPB: direcţii generale de urmat

 1. Formarea de slujitori pentru biserică, buni predicatori şi păstori, bine pregătiţi din punct de vedere teologic;
 2. Dezvoltarea şi menţinerea unei relații strânse cu Cultul Creştin Penticostal;
 3. Accentuarea identităţii penticostale a ITPB în contextul ethosului penticostal românesc;
 4. Dezvoltarea ITPB ca centru de teologie penticostală românească, vizibil în plan naţional şi internaţional;
 5. Dezvoltarea ITPB în plan orizontal prin deschiderea unei noi specializări cu ofertă educaţională pentru bărbaţi şi femei;
 6. Dezvoltarea şcolii în plan vertical prin deschiderea de programe de master în teologie şi înfiinţarea unei şcoală doctorale;
 7. Dezvoltarea ITPB impune modernizarea şi extinderea actualului campus. Planul nostru este să construim o clădire nouă care să cuprindă 12 săli de curs, un amfiteatru, un laborator media, o capelă cu 350 de locuri, 2 săli de şedinţă, spaţii pentru socializare, bibliotecă şi birouri administrative. Construirea, de către primăria Municipiului Bucureşti, a unei șoșele care va trece prin spatele terenului nostru ne permite poziţionarea noii clădiri cu faţada orientată spre strada principală. Noua clădire va avea 5600 mp construiţi. Actualele clădiri vor fi modernizate prin: etajarea actualului Corp de Predare şi transformarea lui în spaţii de cazare pentru profesori şi studenţi; extinderea Corpului cantină prin suprapunerea cu trei etaje noi; supraetajarea Corpului de Cazare, pentru rezolvarea cazării surplusului de studenți și masteranzi.
×