Comisia CEAC ITPB

Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamțu – Președinte

Prezbiter Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică

Diacon Asistent univ. dr. Dumitru Piscuc

Pastor Emil Meștereagă – Reprezentantul salariaților

Gavrilaș Ioan Eliazar – student

×