Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice

Proiectele de cercetare curente ale cadrelor didactice ale ITPB:

1. Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie

– Proiectul Manualului de Dogmatică penticostală – capitol Hristologie (autor)
2. Lector univ. dr. Romulus Vasile Ganea

a. Cărți în lucru
Autor

 1. Istorie biblică (Contextul VT și NT/Contextul epocii intertestamentare/Elemente de Arheologie biblică)
 2. Împrăștiați printre toate neamurile pământului: O perspectivă istorică și teologică asupra exilului evreilor în Asiria și Babilonia

Coeditor

 1. Ideea de universitate creștină
 1. Studii în lucru:
 1. Estera pentru Introducere în Vechiul Testament (3 vol.), coordonator: Conf. univ. dr. Silviu Tatu

3. Pastor Conf. univ. dr. John Fleter Tipei

 

4. Pastor Prof. univ. dr. Silviu Tatu
(Proiecte de cercetare 2020-2021)

1.Finalizarea editării volumului 29 parabole ale Bibliei. Termen: 30 octombrie 2020.

2. Traducerea cărților Iov și Psalmi din ebraică, în cadrul proiectului Societății Biblice din România. Termen: 31 martie 2021.

3. Editarea Pentateuhului și cărților istorice, în cadrul proiectului Societății Biblice din România. Termen: 31 iulie 2021.

4. Finalizarea editării cărților Iosua și Judecători și pregătirea de tipar a volumului 4 al Bibliei după textul ebraic. Termen: 30 aprilie 2021.

5. Pregătirea primului draft pentru volumul Odiseea patriarhului Iacov-ben-Isaac-ben-Avraam.

5. Pastor Conf. univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte
(Proiecte în lucru 2021-2022)

 • Autor al comentariului la scrierea Faptele Apostolilor în Central and Eastern European Bible Commentary (Contribuție: aprox. 60 000 cuvinte).
 • Autor al capitolului de „Eclesiologie” în volumul colectiv Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România (Contribuție: aprox. 36 000 cuvinte).
 • Coeditor al volumului colectiv Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România.

6. Conf univ. dr. Emanuel Conţac
(Proiecte în lucru 2021-2022)

 • Coordonează colectivul de revizuire a textului Bibliei Cornilescu (EDCR). Până în prezent au fost publicate Noul Testament (2019: viii + 475 pagini) și Pentateuhul (iunie 2021). Sunt în lucru Profeții Mici. Termen de realizare: 1 octombrie 2021.
 • Membru al colectivului de traducere a Bibliei după textul ebraic, din care au apărut trei volume. Termen de realizare a următorului volum (Iosua și Judecători): 15 decembrie 2021.
 • Pregătește publicarea unui comentariu la 1 Corinteni. Termen de realizare: decembrie 2022.
 • Articole în lucru:
   • „David Pareus, In Genesin (1609) și 4 Macabei, surse de inspirație pentru Propovedaniia a cinceasprăzécea din Sicriul de aur (1683)”. Termen de realizare: 15 iunie 2021
   • „Tipăritura Cărare pre scurt și relația ei cu versiunea maghiară a lui István Matkó, respectiv cu textul-sursă al lui David Hill”. Termen de realizare: 15 august 2021.

7. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru
(Proiecte în lucru 2021-2022)

 • Articol despre demnitatea omului bazată pe chipul lui Dumnezeu, pentru jurnalul Libertății de conștiință.
 • Lucrare despre curentele teologice: liberalism, neo-ortodoxism, mișcarea evanghelică și cea penticostală.
 • Curs pentru master: Teologie, spiritualitate și misiune penticostală.

8. Lector univ. dr. Radu Țîrle

 

9. Lector univ. dr. Ciprian Bălăban
(Proiecte în lucru 2021-2022)

 • Proiectul Manualului de Dogmatică penticostală – capitol Istoricul și analiza mărturisirilor de credință penticostale din România.
 • Tema de cercetare: ”Evoluția mișcării penticostale din România: evenimente, concepții și personalități.” – la CNSAS

10. Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamţu
(Proiecte în lucru 2020-2021)

Carte: Viața nouă „în Hristos” în textele pauline

Capitolul „Angelogie” în volumul colectiv, Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România

Articole:

Etica vieții creștine în contextul noilor orientări privind acceptarea diversității și identității culturale”

„Fundamentarea perspectivelor contemporane ale dezvoltării bisericii locale în eclesiologia NT”

„Glorificarea în relațiile dintre Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, credincioși, în evanghelia ioanină”

11. Prezbiter Lector univ.dr. Dragoș Ștefănică
(Proiecte în lucru 2020-2021)

          I. Publicații:

 • Capitolul „Soteriologie”, în Emanuel Conțac et al.(editori), Doctrinele biblice ale Bisericii Penticostale din România, București, Editura Pleroma, 2021.
 • „Biserica Penticostală din România și libertatea religioasă în epoca post-comunistă”, în I.G. Rotaru (ed.), Jurnalul libertății de conștiință, vol. 8, nr. 1, 2020.
 • „Încercări de înnoire a limbajului biblic în mediul evanghelic românesc. Studiu de caz: revizuirile traducerii Cornilescu 1924”, în E. Conțac, C. Terinte și D. Ștefănică (editori), (Re)traducerea Sfintei Scripturi: retrospective, proiecte în desfășurare, perspective, București, Plērōma, 2021.
 • Capitolul „Pneumatology in the Catholic, Orthodox, and Protestant Traditions”, în Central and Eastern European Bible Commentary.
 • Pregătirea unui volum de teologie comparată; co-autor: dr. Emil Bartoș.

  II. R
  evizor literar (pentru VT, cărțile istorice: Judecători – Estera), în cadrul proiectului EDCR (grant internațional, sub egida SBIR).

         III. Activitate editorială și redacțională

 1. Editare cărți:
 • Conțac, D. Ștefănică şi C. Terinte (editori), (Re)traducerea Sfintei Scripturi: retrospective, proiecte în desfășurare, perspective, București, Plērōma, 2021.
 • Paul Wright, Oamenii și credințele lor, Lavinia Creac (trad.), Dragoș Ștefănică (ed), Bucureşti, Editura A.G.- S.U.A., 2020.
 • Michel Remaud, Evanghelie și tradiție rabinică, ediție revizuită și adăugită, Monica Broșteanu (trad.), Dragoș Ștefănică (ed.), București, Plērōma, 2020.
 • Radu Mariș, Dezvoltare unei perspective teologice a mentorării în spațiul penticostal românesc, Dragoș Ștefănică (ed.), Cluj-Napoca, Risoprint; București, Plērōma, 2020.
 • Denzil R. Miller, Mobilizarea pentru misiune. 12 lecții despre misiunea împuternicită de Duhul Sfânt, Lavinia Creac (trad.), Dragoș Ștefănică (ed.), Bucureşti, Editura A.G.- S.U.A., 2021 (în curs de publicare).
 • Eugen Jugaru, Teologie sistematică – o perspectivă penticostală. Revelația divină, Sfintele Scripturi, Dumnezeu, Dragoș Ștefănică (ed.), Cluj-Napoca, Risoprint; București, Plērōma, 2020.
 1. Redactare Jurnalul Teologic Plērōma, numerele: XXI, 1, 2019; XXI, 1, 2019; XXII, 1, 2020.
×