Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice

Proiectele de cercetare curente ale cadrelor didactice ale ITPB:

1. Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie
(Proiecte de cercetare 2021-2022)

1. Proiectul Manualului de Dogmatică penticostală – capitol Hristologie (autor)
2. Ioan Brie și Dragoș Ștefănică (editori), Învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt în diferite tradiții creștine, București, Plērōma, 2022

2. Lector univ. dr. Romulus Vasile Ganea
(Proiecte de cercetare 2021-2022)

1. Autor: Istorie biblică (Contextul VT și NT/Contextul epocii intertestamentare/Elemente de Arheologie biblică);
2. Coeditor: Împrăștiați printre toate neamurile pământului: O perspectivă istorică și teologică asupra exilului evreilor în Asiria și Babilonia

3. Pastor Conf. univ. dr. John Fleter Tipei
(Proiecte de cercetare 2021-2022)

1. Finalizarea traducerii Noului Testament din limba greaca, in colaborare cu Societatea Biblica din România, Oradea. (Traducător) Termen: 30 sept. 2021.
2. Finalizarea unui articol pentru un volum omagial. Titlul: O perspectiva biblica asupra relației stat-biserica. (Autor) Termen: 31 dec. 2021.

3. Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal, capitolul Pneumatologie (autor).

4. Autor al volumului Texte dificile in evanghelii(aprox. 250 pag. ). Termen: 31 dec. 2022.

4. Pastor Prof. univ. dr. habil. Silviu Tatu
(Proiecte de cercetare 2021-2022)

1. Articolul „Revizuirea versiunii Dumitru Cornilescu 1924, un proiect al Societății Biblice Britanice pentru centenarul Cornilescu”, predat spre tipărire în volumul omagial editat de Florentin Clipa.
2. Editarea cărților Iosua și Judecători și pregătirea de tipar a volumului 4 al Bibliei după textul ebraic. Termen: decembrie 2021.
3. Pregătirea primului draft pentru volumul Odiseea patriarhului Iacov-ben-Isaac-ben-Avraam. Termen: decembrie 2021.
4. Editarea cărților Iosua, Judecători, Rut, 1-2Samuel, 1-2Regi, 1-2Cronici, Ezra, Neeamia, Estera în cadrul proiectului traducerii Bibliei ebraice pentru Societatea Biblică din România. Termen: septembrie 2022.
5. Traducerea Theological Wordbook of the Old Testament, ed. R.L Harris, G.L Archer jr, B.K. Waltke (Chicago, IL, Moody Press). Termen: august 2022.
6. Pregătirea unui comentariu la 1-2 Samuel. Termen: decembrie 2022.

5. Pastor Conf. univ. dr. habil. Ciprian-Flavius Terinte
(Proiecte în lucru 2021-2022)

1. Autor al comentariului la scrierea Faptele Apostolilor în Central and Eastern European Bible Commentary (Contribuție: aprox. 60 000 cuvinte).

2. Autor al capitolului de „Eclesiologie” în volumul colectiv Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România (Contribuție: aprox. 36 000 cuvinte).

3. Coeditor al volumului colectiv Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România.

6. Conf univ. dr. Emanuel Conţac
(Proiecte în lucru 2021-2022)

1. Coordonează colectivul de revizuire a textului Bibliei Cornilescu (EDCR). Până în prezent au fost publicate Noul Testament (2019: viii + 475 pagini) și Pentateuhul (iunie 2021). Sunt în lucru Profeții Mici. Termen de realizare: 1 octombrie 2021.

2.Membru al colectivului de traducere a Bibliei după textul ebraic, din care au apărut trei volume. Termen de realizare a următorului volum (Iosua și Judecători): 15 decembrie 2021.

3. Pregătește publicarea unui comentariu la 1 Corinteni. Termen de realizare: decembrie 2022.

4. Articole în lucru:

  • „David Pareus, In Genesin (1609) și 4 Macabei, surse de inspirație pentru Propovedaniia a cinceasprăzécea din Sicriul de aur (1683)”. Termen de realizare: 15 iunie 2021
  • „Tipăritura Cărare pre scurt și relația ei cu versiunea maghiară a lui István Matkó, respectiv cu textul-sursă al lui David Hill”. Termen de realizare: 15 august 2021.

7. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru
(Proiecte în lucru 2021-2022)

1. Articol despre demnitatea omului bazată pe chipul lui Dumnezeu, pentru jurnalul Libertății de conștiință.

2. Lucrare despre curentele teologice: liberalism, neo-ortodoxism, mișcarea evanghelică și cea penticostală.

3. Curs pentru master: Teologie, spiritualitate și misiune penticostală.

 

8. Lector univ. dr. Ciprian Bălăban
(Proiecte în lucru 2021-2022)

1. Proiectul Manualului de Dogmatică penticostală – capitol Istoricul și analiza mărturisirilor de credință penticostale din România.

2. Tema de cercetare: ”Evoluția mișcării penticostale din România: evenimente, concepții și personalități.” – la CNSAS

9. Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamţu
(Proiecte în lucru 2020-2021)

1. Carte: Viața nouă „în Hristos” în textele pauline

2. Capitolul „Angelogie” în volumul colectiv, Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România

3. Articole:

Etica vieții creștine în contextul noilor orientări privind acceptarea diversității și identității culturale”

„Fundamentarea perspectivelor contemporane ale dezvoltării bisericii locale în eclesiologia NT”

„Glorificarea în relațiile dintre Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, credincioși, în evanghelia ioanină”

10. Prezbiter Lector univ.dr. Dragoș Ștefănică
(Proiecte în lucru 2021-2022)

 1. Publicații:
 2. Capitolul „Soteriologie”, în Emanuel Conțac et al.(editori), Doctrinele biblice ale Bisericii Penticostale din România, București, Editura Pleroma, 2021.
 3. „Dumitru Cornilescu – omul și traducătorul”, în Dragoș Ștefănică și Gheorghe Vatamanu (editori), Prețuiți-i pe astfel de oameni! Lucrările Simpozionului „Centenar D. Cornilescu”, Dumbrăveni, Suceava, 13 august 2021, București, Plērōma, 2021, p. 13-24.
 4. „Revizuirea traducerii Cornilescu: între inerție și inovare”, în Dragoș Ștefănică și Gheorghe Vatamanu (editori), Prețuiți-i pe astfel de oameni! Lucrările Simpozionului „Centenar D. Cornilescu”, Dumbrăveni, Suceava, 13 august 2021, București, Plērōma, 2021, p. 117-134.
 5. „Încercări de înnoire a limbajului biblic în mediul evanghelic românesc. Studiu de caz: revizuirile traducerii Cornilescu 1924”, în E. Conțac, C. Terinte și D. Ștefănică (editori), (Re)traducerea Sfintei Scripturi: retrospective, proiecte în desfășurare, perspective, București, Plērōma, 2022.
 6. Capitolul „Pneumatology in the Catholic, Orthodox, and Protestant Traditions”, în Central and Eastern European Bible Commentary (2022)
 7. Scrierea unui volum de teologie comparată; co-autor: dr. Emil Bartoș.
 8. Activitate editorială și redacțională
 9. Denzil R. Miller, Mobilizarea pentru misiune. 12 lecții despre misiunea împuternicită de Duhul Sfânt, Lavinia Creac (trad.), Dragoș Ștefănică (ed.), Bucureşti, Editura A.G.- S.U.A., 2021.
 10. Dragoș Ștefănică și Gheorghe Vatamanu (editori), Prețuiți-i pe astfel de oameni! Lucrările Simpozionului „Centenar D. Cornilescu”, Dumbrăveni, Suceava, 13 august 2021, București, Plērōma, 2021.
 11. Conțac, D. Ștefănică şi C. Terinte (editori), (Re)traducerea Sfintei Scripturi: retrospective, proiecte în desfășurare, perspective, București, Plērōma, 2022 (în curs de publicare).
 12. Ioan Brie și Dragoș Ștefănică (editori), Învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt în diferite tradiții creștine, București, Plērōma, 2022 (în curs de publicare).

11. Diacon dr. Dumitru Piscuc
(Proiecte în lucru 2021-2022)

 1. Revizuirea și publicarea tezei de doctorat: termen  1 aprilie 2022
 2. Finalizarea volumului Pagini de istorie penticostală în prag de centenar (31 decembrie 2022)
 3. Pregătirea comentariului asupra Epistolelor pastorale (31 decembrie 2022)
 4. Finalizarea articolului Relația Bisericii cu autoritățile, conform Epistolelor pastorale. Termen 1 septembrie 2022.

Proiecte de cercetare cadre didactice 2021-2022

×