Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice

Proiectele de cercetare curente ale cadrelor didactice ale ITPB:

1. Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie

– Proiectul Manualului de Dogmatică penticostală – capitol Hristologie (autor)
– Accente pneumatologice în teologia lui Martin Luther, articol pentru Revista Pleroma.

2. Lector univ. dr. Romulus Vasile Ganea

a. Cărți în lucru
Autor

 1. Istorie biblică (Contextul VT și NT/Contextul epocii intertestamentare/Elemente de Arheologie biblică)
 2. Împrăștiați printre toate neamurile pământului: O perspectivă istorică și teologică asupra exilului evreilor în Asiria și Babilonia

Coeditor

 1. Ideea de universitate creștină
 1. Studii în lucru:
 1. Estera pentru Introducere în Vechiul Testament (3 vol.), coordonator: Conf. univ. dr. Silviu Tatu

3. Pastor Conf. univ. dr. John Fleter Tipei

a. Cărți în lucru:

 1. Texte dificile în Noul Testament, vol. 1, Ce-a vrut să spună aici Isus?

b. Studii în lucru:

 1. Pregătirea prelegerilor anuale Clarence J. Abbot, organizate de Catedra de Noul Testament de la Pentecostal Theological Seminary din Cleveland, TN. Invitatul special al PTS pentru a ține prelegerile de la la sfârșitul lunii februarie 2014 (Harismă și oficiu eclesial în primul secol creștin).

4. Pastor Prof. univ. dr. Silviu Tatu
(Proiecte de cercetare 2019-2020)

– Finalizarea editării Introducerii la studiul Vechiului Testament: Cărțile poetice și cărțile profetice, un proiect la care participă zece autori din țară și din străinătate. Lansare: 19 noiembrie 2019, Institutul Teologic Penticostal din București.
– Scrierea comentariului 2 Cronici 1-14 și finalizarea editării celorlalte secțiuni finalizate din 1-2Cronici, în cadrul proiectului Central and Eastern European Bible Commentary. Termen: 20 decembrie 2019.
– Traducerea cărții Judecători și pregătirea notelor critice în cadrul proiectului Colegiul Noua Europă de traducere a Bibliei după textul ebraic, vol. 4: Iosua – Judecători. Termen: 20 decembrie 2019.
– Continuarea scrierii lucrării Pildele Bibliei. Termen: 30 ianuarie 2020.
– Finalizarea editării cărților Numeri și Deuteronom și pregătirea de tipar a volumului 3 a Bibliei după textul ebraic. Termen: 1 martie 2020.
– Pregătirea unui eseu pentru sesiunea de comunicări științifice din aprilie 2020 de la Institutul Teologic Penticostal din București. Termen: 1 martie 2020.
– Revizuirea ediției D. Cornilescu pentru Vechiul Testament. Urmează discuțiile pe cărți și pregătirea manuscrisului pentru publicare. Termen: 30 decembrie 2020.

5. Pastor Conf. univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte
(Proiecte în lucru 2018-2020)

 • Autor al comentariului la scrierea Faptele Apostolilor în Central and Eastern European Bible Commentary
  1. Contribuție: aprox. 60 000 cuvinte
  2. Termen de finalizare: 31 august 2019
 • Autor al capitolului de „Eclesiologie” în volumul colectiv Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România
  1. Contribuție: aprox. 36 000 cuvinte
  2. Termen de finalizare: 31 decembrie 2018
 • Editor al volumului colectiv Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România
 • Autor al cărții Predicarea expozitivă
  1. Contribuție: aprox. 60 000 cuvinte
  2. Termen de finalizare: 31 august 2020

6. Conf univ. dr. Emanuel Conţac
    (Proiecte în lucru 2019-2020)

 • Coordonează colectivul de revizuire a textului Bibliei Cornilescu (EDCR). Proiectul reunește nouă specialiști în domeniul studiilor biblice și a fost inițiat de Societatea Biblică Britanică, având finanțare externă obținută prin intermediul Societății Biblice Interconfesionale din România. Perioada de desfășurare a grantului: iunie 2015–dec. 2019. Noul Testament a fost publicat în aprilie 2019 (ed. a doua, nov. 2019: viii + 475 pagini). Vechiul Testament este în curs de revizuire.
 • Membru al colectivului de traducere a Bibliei ebraice, din care au apărut  Geneza (Humanitas, 2017) și Exodul-Leviticul (Humanitas, 2019). Cei doisprezece specialiști angrenați în proiect își desfășoară activitatea în cadrul Colegiului „Noua Europă”, sub coordonarea dlor Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu. Următorul volum din serie (Numeri și Deuteronom) va fi publicat în 2020.
 • Coeditor și coautor al volumului Doctrinele biblice ale bisericilor penticostale din România, finanțat printr-un grant al Cultului Creștin Penticostal din România. Proiectul se va concretiza în publicarea unui volum de teologie penticostală scris de cadrele didactice ale Institutului Penticostal din București.
 • Pregătește pentru publicare, în Archiva Moldaviae, studiul intitulat „Noi informații despre activitatea de traducător a lui Dumitru Cornilescu. Un interviu din 1974”.
 • Pregătește prelegerea intitulată “Criteria for Determining the Quality of a Bible Translation: Insights from the Romanian Context”, pentru conferința internațională “Translations and Cultural Communications”, organizată de Minzu University of China, Beijing.

7. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru
(Proiecte în lucru 2020)

Cărți:

         Revelația, Cuvântul și Ființa lui Dumnezeu (inițial Teologia Cuvântului și a Ființei Divine).

Capitole din carte:

Capitolul „Teologie fundamentală” în lucrarea Doctrinele biblice ale Bisericii Penticostale din România, București, Editura Pleroma, 2020.

Articole:

Prezentarea unui articol tematic pentru Simpozionul științific din cadrul Institutului Teologic Penticostal din 12 -13 mai 2020.

8. Lector univ. dr. Radu Țîrle

a. Cărți în lucru:

 1. Manual de consiliere creștină

b. Studii în lucru:

 1. Studiu pentru conferinţa internaţională Puterea de a fi altfel, Universitatea de Vest, Timişoara, 30-31 octombrie 2014

c. Coordonare traducere:

 1. Robert Crick, Outside the Gates: the Need for Theology, History and Parctice of Chaplaincy Ministries

d. Organizare școală de vară:

 1. Școala de vară a ITPB, 2014

9. Lector univ. dr. Ciprian Bălăban
(Proiecte în lucru 2019-2020)

– Proiectul Manualului de Dogmatică penticostală – capitol Istoricul și analiza mărturisirilor de credință penticostale din România

– Tema de cercetare: ”Evoluția mișcării penticostale din România: evenimente, concepții și personalități.” – la CNSAS

10. Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamţu
(Proiecte în lucru 2019-2020)

Carte: Viața nouă „în Hristos” în textele pauline

Capitolul „Angelogie” în volumul colectiv, Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România

Articole:

Etica vieții creștine în contextul noilor orientări privind acceptarea diversității și identității culturale”

„Fundamentarea perspectivelor contemporane ale dezvoltării bisericii locale în eclesiologia NT”

11. Lector univ.dr. Dragoș Ștefănică
(Proiecte 2018-2019)

I. Publicații:

I.1. Lucrarea cu titul Harismele în teologia contemorană. Un studiu dogmatic asupra darurilor Duhului Sfânt, în teologia lui Jürgen Moltmann și respectiv Dumitru Stăniloae, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, și Oradea, Editura Scriptum, 2018 (teză de doctorat susținută în anul 2017 în cadrul Univeristății „Lucian Blaga” din Sibiu).

1.2. Articol intitulat „Învățătura despre harismele Duhului Sfânt în teologia catolică”, în Pleroma. Studii și cercetări teologice, XX, nr. 1, iunie 2018 (în curs de publicare).

1.3. Capitolul „Soterilologie”, în Emanuel Conțac et al. (editori), Doctrinele biblice ale Bisericii Penticostale din România, București, Editura Pleroma, 2018

II. Membru în colectivul de revizori ai ediției Bibliei „Ediția Dumitru Cornilescu Revizuit” (grant internațional, sub egida SBIR). În cadrul proiectului am revizuit Evangheliile după Marcu, Matei și Luca și cartea Faptele Apostolilor.

III. Activitate editorială și redacțională

III.1. Redactor al Jurnalul Plērōma. Studii și cercetări teologice (Anul XIX, nr. 2, decembrie 2017)

 • Proiecte Cadre Didactice ITPB (document actualizat pentru anul 2018-2019)
×