Consiliul director al ITPB

Consiliul Director este un organism executiv și are atribuții în orientarea activităţii Institutului în plan administrativ-financiar. Atribuțiile consiliului nu se suprapun cu cele care revin Senatului Institutului.

Având în vedere aceste atribuţii, Consiliul Director este subordonat atât Comitetului Executiv al Cultului Creştin Penticostal, cât şi Senatului Institutului. Consiliul Director al Institutului, care este condus de un preşedinte, asigură gestionarea şi rezolvarea problemelor economice, și administrative, are preocupări pentru atragerea, constituirea şi utilizarea fondurilor financiare, analizează şi face propuneri Senatului cu privire la dotări, baza materială, spaţii de învăţământ, cămin, cantină, întreţinere, investiţii, ocuparea posturilor în compartimentele administrative şi tehnice.

Preşedinte
Pastor Valeriu Mocan

Secretar
Pastor Emil Meştereagă

Membri:
Pastor Nelu Filip (Președintele Cultului Creștin Penticostal din România)
Pastor Simion Bumbar (Secretar al CCP)
Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie (Rectorul ITPB)
Pastor Ioan Repede
Pastor Victor Cîmpean
Pastor Victor Șuteu
Pastor Liviu Axinte
Matei Baciu
Ioan Sighiartău
Dionisie Găină
Florin Mitric
Arghir Șăulean
George Beju
Cornel Mihai
Radu Țîrle

×