Practica de specialitate

Formularele pentru evaluarea practicii de specialitate pot fi descărcate de mai jos.

O mare importanţă se acordă practicii studenţilor. Programele de practică, elaborate pe ani de studiu, evidenţiază particularităţile organizării şi desfăşurării practicii teologice de specialitate.
Pentru studenţii specializării „Teologie Penticostală Pastorală”, practica de bază, de specialitate, este practica pastorală. Aceasta cuprinde toate activităţile de slujire specifice unui pastor penticostal: predicare, ucenicizare, studiu biblic, consiliere, organizarea serviciilor de închinare, oficierea slujbelor ocazionale (Cina Domnului, căsătorie, binecuvântarea copiilor, ordinare de slujitori, înmormântare etc.), vizitarea membrilor şi slujire în acţiuni de ajutor social acordat credincioşilor.
Având în vedere importanţa practicii în formarea specifică a viitorilor specialişti în domeniul teologiei penticostale pastorale, care trebuie să aibă temeinice cunoştinţe teoretice şi practice, în complexa lor activitate de misionarism şi evanghelizare, în desfăşurarea activităţii de profesor de religie, precum şi a altor activităţi pe care reglementările în vigoare le permit unui absolvent de facultate, au fost luate măsuri de diversificare a activităţilor practice, drept pentru care conducerea Facultăţii a încheiat o serie de convenţii cu instituţii de profil.
Astfel de convenţii sau protocoale, cu precizări concrete, au fost încheiate cu următoarele biserici penticostale din Bucureşti:
Biserica Penticostală „Betesda”
Biserica Penticostală „Betel”
Biserica Penticostală Snagov
Biserica Penticostală „Vestea Bună”
Biserica Penticostală „Betania”
Biserica Penticostală „Filadelfia”
Obiectivele mari, de principiu, a căror realizare se urmăreşte prin practica de specialitate sunt: dezvoltarea caracterului creştin în viaţa studenţilor; dezvoltarea spiritului de slujire şi a capacităţii de ajutorare a semenilor; dezvoltarea unei discipline devoţionale de rugăciune şi de studiere a Scripturii; cunoaşterea şi asumarea tradiţiei de închinare specifică penticostalilor, atât la serviciile religioase obişnuite, cât şi la cele ocazionale; înţelegerea îmbinării elementelor doctrinare şi culturale în cadrul slujbelor religioase penticostale; dezvoltarea deprinderilor de comunicare a învăţăturilor Scripturilor; stăpânirea principilor omiletice; cultivarea calităţilor de organizare şi conducere a bisericii penticostale; dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu semenii; stăpânirea principiilor de consiliere spirituală a credincioşilor; dezvoltarea spiritului evanghelistic şi misionar; dezvoltarea spiritului ecumenic în limitele păstrării identităţii doctrinare şi confesionale.

Practica de specialitate în bisericile locale:

Stagiul săptămânal: 5 ore de practică (28×5=140 ore de practică): slujba de duminica dimineața 3 ore și slujba de duminică seara 2 ore), conform Caietului de practică.

Stagiul comasat de practică, conform Caietului de practică, se efectuează astfel (60 de ore / 7 săptămâni):

– 2 săptămâni în perioada Crăciunului (se certifică cu adeverinţă)

– 1 săptămână în perioada pascală (se certifică cu adeverinţă)

– 4 săptămâni, la sfârșitul celui de-al doilea semestru al anului universitar, după sesiunea de examene din vară, în cazul anilor I-III de studii, conform structurii anului universitar (se certifică cu adeverinţă)

Pastorul studenţilor are o contribuţie importantă în organizarea, desfăşurarea şi evaluarea practicii studenţilor. Slujirea pastorului studenţilor are în vedere trei obiective distincte:

1. Păstorirea studenţilor pe perioada şederii lor în campusul ITPB. Pentru o perioadă de patru ani, studenţii îşi petrec mai mult de nouă luni pe an în Campusul ITPB. Specific vieţii studenţeşti este nu numai preocuparea prioritară de studiu, ci si căutarea direcţiei şi călăuzirii atât în viaţă cât şi în slujire. Întrebărilor cu privire la alegerea partenerului de căsătorie, a slujbei căreia se vor dedica, precum şi a locului în care Domnul îi cheamă să o desfăşoare, studenţii le găsesc răspunsul în părtăşia personală cu Dumnezeu, cât şi în consilierea şi sprijinul păstorului studenţilor. Grija păstorului studenţilor este ca fiecare student să înţeleagă modul în care Dumnezeu se ocupă de el şi să accepte dăltuirea divină în caracterul personal, prin abordarea corectă a dificultăţilor, nevoilor financiare, exigenţelor şi rigorilor vieţii studenţeşti.

2. Îndrumarea studenţilor în practica pastorală. Aplicarea, de către studenţi, a cunoştinţelor teoretice dobândite la cursuri este organizată, îndrumată şi evaluată de către păstorul studenţilor, în cadrul practicii pastorale, desfăşurate sub forme variate, pe perioada anilor de studenţie.

3. Oferirea unui model de slujire pastorală viitorilor slujitori. De o deosebită importanţă este modelul de slujire oferit de către păstorul studenţilor, dar şi de alte cadre didactice din cadrul ITPB, studenţilor, viitori slujitori.

×