Alegeri ITPB 2024

Pentru funcția de Rector al ITPB și-a depus candidatura: Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie.
Vezi aici CV -ul candidatului și planul managerial pentru ITPB pentru 2024-2029.


Calendarul alegerilor din anul 2024  pentru funcţiile şi structurile de conducere ale ITPB (vezi aici întreg calendarul)

1 – 5 martie 2024 – Depunerea candidaturilor şi afişarea pe site-ul ITPB a listelor cuprinzând candidaţii pentru funcţia de director de departament şi pentru toate mandatele de membru în Consiliul departamentului;
7 martie 2024 – Desfăşurarea etapei 1 turul I de alegeri pentru funcţia de director de departament şi pentru toate mandatele de membru în consiliul unui departament. Anunţarea rezultatelor alegerilor din etapa I turul I pentru funcţia de director de departament şi pentru toate mandatele de membru în consiliul unui departament;
13 martie 2024 – Desfăşurarea etapei 1 turul al II-lea de alegeri pentru funcţia de director de departament şi pentru toate mandatele de membru în consiliul departamentului. Anunţarea rezultatelor alegerilor din etapa I turul al II-lea de alegeri pentru funcţia de director de departament şi pentru toate mandatele de membru în consiliul unui departament;
15 – 19 martie 2024 – Depunerea candidaturilor şi afişarea pe site-ul ITPB a listelor cuprinzând candidaţii pentru toate mandatele de membru în senat şi pentru funcţia de rector;
28 martie 2024 – Desfăşurarea etapei a II-a turul I de alegeri pentru mandatele de membru în Senat şi pentru funcţia de rector. Anunţarea rezultatelor alegerilor din etapa a II-a turul I pentru mandatele de membru în Senat şi pentru funcţia de rector;
2 aprilie 2024 – Desfăşurarea etapei a II-a turul al II-lea de alegeri pentru mandatele de membru în senat şi pentru funcţia de rector. Anunţarea rezultatelor alegerilor din etapa a II-a turul al II-lea pentru mandatele de membru în Senat şi pentru funcţia de rector;
3 – 7 aprilie 2024  – Avizul Cultului Creştin Penticostal din România.


Calendarul referendumului privind modalitatea de desemnare a Rectorului ITPB

21 februarie 2023 – Publicarea pe site-ul www.itpbucuresti.ro la secțiunea  „Alegeri 2024” a informațiilor privind referendumul și a calendarului desfășurării acestuia;
28 februarie 2023 – Prima dezbatere pentru informarea comunității academice privind referendumul universitar;
02 martie 2023 – A doua dezbatere pentru informarea comunității academice privind referendumul universitar;
13 martie 2023 – Afișarea listelor de vot;
14 martie 2023 – Depunerea contestațiilor privind componența listelor de vot;
17 martie 2023 – Afișarea listelor de vot finale;
28 martie 2023 – Desfășurarea referendumului universitar privind modalitatea de desemnare a rectorului ITPB;
29 martie 2023 – Validarea rezultatului referendumului universitar de către Senatul ITPB.
Rezultatul referendumului, în baza voturilor exprimate, validează, în unanimitate, opțiunea desemnării rectorului „pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal”.

×