Discipline master – Teologie Penticostală Aplicată (studenți admiși în 2022)

Considerente cu caracter general

Disciplinele sunt prezentate pe ani universitari, în conformitate cu planul de învățământ valabil (2022 – 2023).

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline apăsați pe numele disciplinei.

Lista disciplinelor pe ani universitari

Anul I

Semestrul I Credite
Teme teologice majore în Vechiul Testament 7
Teme teologice majore în Noul Testament 7
Etică și integritate academică 2
Consiliere creștină 1 7
Capelanul în slujba comunității (7)
Corectitudinea politică și marxismul cultural 7
Strategia pastorală a grupurilor mici (7)
Total 30

 

Semestrul II Credite
Duhul Sfânt în misiunea Bisericii – teologia biblică a înființării și conducerii comunităților creștine 6
Teologia biblică a bolii, suferinței și a vindecării 7
Consilierea creștină 2 7
Muzica în închinarea bisericească (7)
Păstorirea tinerilor și dezvoltarea lucrării de tineret 7
Păstorire, formare spirituală și misiune în epoca digitală (7)
Total 30
Practică de specialitate 3
*Disciplinele ale căror credite sunt trecute în paranteze sunt opționale.

Anul II

Semestrul I Credite
Principii biblice ale conducerii creștine 8
Comuniune și conflict în 1 Corinteni 8
Consilierea creștină 3 7
Teologia și etica muncii (7)
Relația dintre stat și biserică 7
Teologia familiei (7)
Total 30

 

Semestrul II Credite
Provocări teologice contemporane 7
Dreptatea socială și Sfânta Scriptură 8
Exegeză biblică avansată 5
Misiunea, viziunea și planificarea strategică (5)
Ucenicie și mentorare creștină 5
Profilul și etica păstorului penticostal (5)
Total   30
Elaborarea disertației de master 5
*Disciplinele ale căror credite sunt trecute în paranteze sunt opționale.

Plan de învățământ 2022 – 2023

×