Biblia ca literatură

 Biblia ca literaturăDouglas StuartPrăpastia culturală dintre lumea noastră şi cea în care au fost scrise iniţial cărţile Bibliei ne creează adesea dificultăţi în înţelegerea Cuvîntului lui Dumnezeu, „acum şi aici". Deoarece Biblia este Cuvîntul lui Dumnezeu exprimat în cuvinte omeneşti, în anumite momente ale istoriei, vom fi încurajaţi ştiind că Dumnezeu rosteşte acelaşi Cuvînt, neschimbat, şi secole mai tîrziu, în situaţiile cu care ne confruntăm noi. Dar, ca să auzim bine acest Cuvînt al lui Dumnezeu, avem nevoie de o mînă de ajutor pentru a înţelege cuvintele respective în contextul lor iniţial, precum şi modul în care diferitele forme de revelaţie biblică traversează secolele şi ne vorbesc nouă astăzi.Cartea de faţă a fost scrisă din dorinţa de a-i ajuta pe oamenii lui Dumnezeu să înţeleagă mai bine Scriptura şi astfel să-şi trăiască viaţa într-o măsură mai mare conform revelaţiei acesteia. Ea îşi propune să discute cele cîteva genuri (forme) literare pe care le îmbracă Cuvîntul lui Dumnezeu în paginile Bibliei şi să ofere linii călăuzitoare practice pentru o interpretare mai corectă a lor. Intenţia cărţii nu este să descurajeze citirea devotională a Bibliei, ci să încurajeze tratarea textului biblic cu maximă seriozitate. Autorii ei ne încurajează „să iubim Cuvîntul Său cu întreaga noastră fiinţă, adică atît cu mintea, cît şi cu inima noastră, aşa cum trebuie să-L iubim şi pe Dumnezeu."Grupuri ţintă: – studenţi la seminarii şi colegii biblice; – preoţi, pastori; – învăţători de scoală biblică; – lideri de tineret; – responsabili cu învăţătura în biserică; – creştini interesaţi de o mai bună înţelegere a Bibliei.Pentru mai multe detalii vezi Grupul editorial „Logos" din Cluj Napoca. 

×