Comentariul la Evanghelia după Ioan, de Jean Calvin

Comentariul la Evanghelia după Ioan, de Jean Calvin Editura LOGOS continuă în acest al treilea volum din Colecţia Reforma să ofere tuturor doritorilor posibilitatea de a lectura, în limba română, scrierile esenţiale care au stat la baza Reformei. Dacă primele două volume au fost o selecție din scrierile esențiale pentru declanșarea Reformei ale lui Martin Luther, comentariul exegetic al lui Jean Calvin asupra Evangheliei după Ioan ne introduce în gândirea și teologia biblică a acestui reformator.Importanța Evangheliei după Ioan pentru definirea credinței creștine, prezentarea complementară evangheliilor sinoptice a lui Mesia Hristos ca împlinirea profețiilor vetero-testamentare, demonstrarea divinității lui Isus prin șapte minuni-cheie, cristalizarea elementelor teologice ale revelației Dumnezeului întrupat pe parcursul conflictului crescând cu iudeii – toate acestea sunt bine cunoscute și nu mai necesită detaliere. Tocmai de aceea, comentariul lui Calvin prezintă un interes deosebit: pe întreg parcursul lui, dincolo de demonstrația implicită de impresionante cunoștințe lingvistice, istorice și teologice, putem urmări cum s-a cristalizat teologie Reformei, în ce fel riturile și practicile vremii sunt evaluate în lumina Scripturii și cum se percep pe ei înșiși adepții Reformei în raport cu biserica oficială.Cum tema adevăratei credințe și a adevăraților credincioși este un fir roșu esențial al Evangheliei ioanine, nu este surprinzător ca această temă să fie mereu și mereu discutată de Calvin în lumina conflictelor și dezbaterilor din perioada pe care o trăia.Indiferent de afiliația confesională a cititorului român, comentariul lui Calvin îi va stimula gândirea și îi va învigora credința. În plus, dincolo de divergențele de opinii teologice, îi va consolida sentimentul credinței creștine comune tuturor credincioșilor în divinitatea omului Isus Hristos, pe care această Evanghelie o prezintă într-un mod atât de sublim, iar Calvin o conturează cu pana sa într-un mod atât de elocvent. Grupuri ţintă:     orice cititor dornic să-şi îmbunătăţească cultura generală, având acum, pentru prima dată după 500 de ani, posibilitatea să lectureze în limba română scrieri care au marcat istoria bisericii creştine, în special, şi a omenirii, în general;     studenţi la facultăţile umaniste, cât şi la seminarii şi colegii biblice;     credincioşi din confesiunile tradiţionale (ortodocşi, romano-catolici sau greco-catolici) care doresc să aibă acces nemijlocit la scrierile care au dus la apariţia Reformei;     credincioşi protestanţi, evanghelici şi neoprotestanţi care doresc să cunoască ideile care au stat la baza teologiei şi practicilor din bisericile lor. Caracteristici speciale:     o traducere fidelă din franceză; note de subsol care precizează scrierile patristice la care face referire Calvin, preluate după ediția franceză realizată cu sprijinul profesorilor de la Faculté Libre de Théologie Réformée d’Aix-en-Provence;     indice tematic; oferă oricărui cititor dornic să îşi îmbunătăţească cultura generală, posibilitatea – pentru prima dată după 500 de ani – să lectureze în limba română scrieri care au marcat istoria Bisericii creştine, în special, şi a omenirii, în general;     constituie un volum care nu poate lipsi din biblioteca credincioşilor din confesiunile tradiţionale (ortodocşi, romano-catolici sau greco-catolici) care doresc să aibă acces nemijlocit la scrierile care au dus la apariţia Reformei sau a credincioşi protestanţi, evanghelici şi neoprotestanţi care doresc să cunoască ideile care au stat la baza teologiei şi practicilor din bisericile lor;     ediţie-eveniment, în format deosebit de elegant, legată (cu copertă tare), în imitaţie de piele albastru închis-marmorat şi folie aurie. Alte detalii:     Grafică copertă: imprimare cu folie aurie     Coperta: piele legătorie (albastru închis marmorat)     Format: 165 x 235 mm     Legare: cartonată (copertă tare)     Număr pagini: 544     ISBN: 978-973-8461-05-5Pentru procurarea cărţii, studenţii şi cei interesaţi sunt rugaţi să se adreseze Grupului editorial „Logos“ din Cluj Napoca.  

×