Exegeza Vechiului Testament. Un manual pentru studenţi şi pastori.

 Exegeza Vechiului Testament. Un manual pentru studenţi şi pastori.Douglas StuartExegeza Noului Testament îşi propune să prezinte în mod metodic paşii care trebuie parcurşi pentru exegetarea unui text. Aceştia includ analiza lexicală, istorică, teologică, a genului literar şi critica textuală prin care exegetul este obligat să efectueze o cercetare temeinică şi amanunţită. Combătînd implicit predicarea şi învăţarea Bibliei la nivel superficial, redusă la o simplă expunere a unei poziţii asumate fără o bază solidă şi pornind de la preferinţe personale şi prejudecăţi moştenite, lucrarea de faţă aduce o corecţie binevenită prin insistenţa pe care o pune pe studiul aprofundat, serios, şi cercetarea necesară în proclamarea Cuvîntului. Aplicarea paşilor prezentaţi în carte în exegeza diverselor pasaje din Noul Testament îl va ajuta pe studentul diligent să progreseze mai mult în cîteva luni de studiu serios al pasajelor selectate decît în ani întregi de studii dezorganizate şi fără obiective clare. Cu ajutorul ei, exegetul va fi echipat să poată oferi o critică inteligentă şi eficace a mesajelor expozitive, cărţilor sau articolelor care eşuează în demersul aprofundării adecvate a textului scriptural.Adresată cu precădere segmentului academic – îndeosebi pastorilor şi studenţilor la seminariile şi institutele teologice, cititorului interesat de redactarea unei lucrări sau a unei predici expozitive, Exegeza Noului Testament se va dovedi nu doar utilă, ci chiar indispensabilă şi nespecialistului dornic să studieze mai eficace Biblia, pentru a o întelege şi aplica mai bine la propria viaţă. Reeditarea ei succesivă şi recomandările elogioase de care se bucură în lumea academică nu fac decît să confirme locul gol de pe piaţă, în acest domeniu, pe care lucrarea lui Douglas Stuart reuşeşte să-l completeze cu succes.Grupuri ţintă: – studenţi la seminarii şi colegii biblice;  – preoţi, pastori;  – învăţători de scoală biblică; – lideri de tineret; – responsabili cu învăţătura în biserică. – creştini interesaţi de o mai bună întelegere a Bibliei.Caracteristici speciale: – o lucrare unică, extrem de apreciată în lumea academică – autori cu o reputaţie deosebită în lumea academică teologică. – format elegant, hîrtie Luxcream import Suedia, copertă tare şi supracopertă; – manual de referinţă pentru studierea Bibliei utilizat în seminarii şi institute teologice; – conţine paşi călăuzitori atît pentru cunoscătorii limbii grece, cît şi pentru cei care vor folosi doar instrumentele ajutătoare de limbă originalăPentru mai multe detalii vezi Grupul editorial „Logos" din Cluj Napoca.

×