Admitere studii licență

Specializarea: Teologie penticostală pastorală
Cifra de şcolarizare: 50 de locuri  pentru cursurile cu frecvenţă.
Durata studiilor universitare de licenţă: învăţământ cu frecvenţă, 4 ani
Taxa școlară: 550 Euro/an

Înscrierea candidaților pentru sesiunea din iulie: 1 iunie – 11 iulie 2022
Înscrierea candidaților pentru sesiunea din septembrie (în eventualitatea locurilor rămase disponibile): 1 – 12 septembrie 2022.

CONCURSUL de ADMITERE se va desfăşura în una sau două sesiuni:

  • Sesiunea iulie 2022: 12 – 13 iulie 2022
  • Sesiunea septembrie 2022: 14 – 15 septembrie 2022 (numai în eventualitatea că vor rămâne locuri neocupate după sesiunea din iulie).

Proba I:  INTERVIU ŞI PROBĂ DE COMUNICARE ÎN PUBLIC  (probă eliminatorie, la care nu se admit contestații), probă orală– 12 iulie 2022/14 septembrie, începând cu ora 8.00.

Proba a II-a: CUNOŞTINŢE BIBLICE din VECHIUL şi din NOUL TESTAMENT, probă scrisă – 13 iulie 2022/15 septembrie, între orele 7.00 – 10.00.

Cetățenii străini pot participa la examenul de admitere doar în sesiunea din iulie, deoarece dosarele lor trebuie înaintate Ministerului Educației până la jumătatea lunii august, în vederea echivalării diplomelor şi aprobării înmatriculării lor în anul I. Excepţia pentru sesiunea din septembrie este valabilă doar pentru cetăţenii străini care şi-au echivalat deja diploma  la Ministerul Educaţiei. 

Toţi candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele  condiţii:

Să facă dovada unui caracter creştin;
Să fie membri botezaţi ai unei biserici penticostale;
Să fi depus o anumită activitate în biserică;
Să aibă o înaltă ţinută morală şi un comportament exemplar;
Să manifeste interes şi  pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu.

Pentru detalii despre tematica examenului, despre actele necesare înscrierii și alte aspecte importante despre examen și condiții, vă rugăm să intrați pe pagina: Admitere licență. 

Metodologie admitere studii de licență

×