Mesaj către bisericile penticostale din România din partea pastorului Simion Bumbar

Stimați slujitori,

Iubiți credincioși,

      Cu multă bucurie așteptăm să celebrăm, în bisericile noastre, mărețul eveniment al Pogorârii Duhului Sfânt și să ne aducem aminte de tot ce s-a întâmplat la Ierusalim, în odaia de sus, de impactul pe care l-a avut asupra celor prezenți acolo, dar și asupra Bisericii Domnului Isus din toate timpurile. Pentru noi, credincioșii penticostali, sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt are o importanță deosebită, datorită faptului că am experimentat revărsări ale Duhului Sfânt în bisericile noastre. Continuă să așteptăm și acum revărsarea Duhului Sfânt: „căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” (Faptele Apostolilor 2:39)

        În aceste zile, când omenirea traversează o perioadă dificilă generată de această pandemie și se confruntă cu tot felul de crize ‒ de natură sanitară, socială, economică, politică, dar mai ales de natură spirituală ‒, avem nevoie de o călăuzire deosebită, pe care ne-o poate da Dumnezeu. De aceea, ne îndreptăm privirile spre Domnul nostru Isus Hristos și cerem călăuzire în efortul nostru zilnic de a trăi după voia lui Dumnezeu și împuternicire pentru slujire, bazați pe promisiunea făcută de El: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit si vă va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:13).

      Mai mult ca oricând, în aceste vremuri grele, avem nevoie de lucrători dedicați care, în urma unei pregătiri temeinice, să caute dependența de ungerea divină ca să poată sluji bine în  Biserica Domnului Isus.

La Institutul Teologic Penticostal, exigențele academice se îmbină armonios cu căutarea stăruitoare a feței Domnului în rugăciune; se organizează stăruințe după botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. ITPB este locul în care viitorii slujitori ai bisericilor penticostale se pot pregăti temeinic în vederea lucrării ce le stă înainte; de aceea, îi chem și îi încurajez pe cei ce simt în inimă chemarea Domnului la slujire să urmeze cursurile acestei școli biblice ce aparține Cultului Creștin Penticostal din România.

Totodată, după cum bine știți, Institutul se află într-un proces de extindere a campusului, pentru a răspunde nevoilor stringente de spații pentru predare, pentru bibliotecă, pentru cazarea studenților și a profesorilor etc. Mă alătur îndemnului adresat în prezenta foaie de informare de Rectorul școlii, pastorul Ioan Brie, un om care s-a dedicat cu trup și suflet acestei importante lucrări, rugându-vă să sprijiniți această lucrare, prin colecta de la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt sau prin alte donații în bani sau materiale de construcție.

Dumnezeu să răsplătească tot ce veți face pentru această importantă lucrare, prin care să fie glorificat Dumnezeu, iar binecuvântările Sale mari să se reverse din belșug peste slujirea pe care o faceți, peste familiile și peste bisericile dumneavoastră.

Pastor Simion Bumbar,

Secretar general al CCPR

(Iunie 2021)

×