Program nou de masterat: Teologie penticostală aplicată

Domeniu: Teologie penticostală aplicată (învăţământ cu frecvență)

Cifra de şcolarizare: 50 de locuri – învăţământ cu frecvență (bărbați și femei)

Durata școlarizării: 2 ani

Taxa de școlarizare: vezi aici.

Perioada de înscriere la concursul de admitere la programul de studii universitare de masterat este:

Prima perioadă de înscriere: 1 iunie – 15 iulie 2022

A doua perioadă de înscriere: 14 septembrie 2022

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă în evaluarea de către comisie a dosarelor candidaților, precum și într-un interviu online, care va avea loc în data de 16 septembrie 2022, începând cu ora 9.00.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii de masterat absolvenți/absolvente ai/ale ciclului de studii universitare de licență cu diplomă de licență sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență, indiferent de domeniu/profil sau de specializare.

Pentru detalii despre actele necesare înscrierii, despre alcătuirea referatului și alte aspecte importante despre admitere, vă rugăm să intrați pe pagina: Admitere master

Metodologie admitere master

×