Capela studenților

Astăzi, la capela de dimineață, am fost binecuvântați cu un mesaj motivator și încurajator, rostit de fratele Emil Bartoș, profesor asociat în cadrul Institutului. Inspirat din textul 2 Tim. 2:15, fratele Bartoș le-a vorbit studenților despre faptul că trebuie să dea tot ce au mai bun pentru Dumnezeu; suntem chemați la excelență, în tot ceea ce facem  în actul educațional, în slujirea Bisericii, în folosirea corectă a timpului. Deși există multe tentații menite să îl îndepărteze de împlinirea cu seriozitate a lucrării la care a fost chemat, tânărul slujitor trebuie să depună tot efortul, sub călăuzirea Duhului Sfânt, astfel încât să fie cu adevărat „un om încercat, un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului.”

×