Condiții de înscriere la admiterea pentru studiile de masterat pentru cetățenii din alte state

Cetăţenii altor state se pot înscrie la concursul de admitere, cu respectarea legislaţiei în vigoare stabilită prin OMEN 3473/2017- privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor straini, completată cu OM 4151/2020, a OMEN 3900/2017-  privind Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni și a OG. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare în valută a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, aprobată cu modificări prin Legea nr.1/2010.

Dosarele acestor candidați  trebuie să conțină, pe lângă actele menționate în rândurile de mai jos:

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (inclusiv suplimentul acesteia), ambele în original (pentru promoţia 2022 sunt valabile adeverinţele de absolvire în original);
 • certificat de competențe lingvistice eliberat în România, pentru candidații care au acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în altă limbă decât limba română;
 • certificatul de naştere – copie (se prezinta şi în original);
 • trei fotografii tip carte de identitate;
 • carte de identitate-copie (se prezintă şi în original);
 • recomandare tip din partea pastorului bisericii evanghelice al cărei membru este candidatul;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere/examinare în valoare de 80 lei.

și

 •  pașaport valabil minim 6 luni de la începerea programului de studii;
 • certificat de competenţe lingvistice pentru limba română, minim nivel B1, eliberat în România
 • pentru candidații cu diplomă obținută în Spania, Grecia şi Italia: diplomele și foile matricole/ suplimentul la diploma cu Apostila de la Haga
 • pentru candidații cu diplomă obținută în SUA: SAT / ACT
 • pentru candidații cu diplomă obținută în Austria: traducere legalizată a diplomelor și a foilor matricole / suplimentul la diploma

Dosarele candidaților cu diplomă obținută în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și în cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, se înaintează Ministerului Educației în vederea emiterii Scrisorii de acceptare la studii, după ce aceștia sunt declarați admiși la ITPB.

Pentru candidații din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, taxa școlară este de 2200 euro/an ( potrivit cuantumului minim stabilit prin OG 22/2009) și se achită integral, la începutul anului universitar, dupa primirea Scrisorii de acceptare la studii emisă de Ministerul Educației

Candidații cu diplomă obținută în state ale Uniunii Europene  vor depune la inscriere, pe lângă actele menționate în metodologie și  Atestatul de recunoaștere a studiilor emis de Ministerul Educaţiei, CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor).
https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-studii-superioare-de-licenta-efectuate-in-strainatate

Pentru detalii despre admitere, vezi și aici. 

×