De ce să fii student la ITPB (IX)

„Potrivit mesajului din Proverbe 2:1-5, o persoană va ajunge să înțeleagă teama de Domnul și să afle cunoștința lui Dumnezeu, în măsura în care își va „apleca urechea spre înțelepciune”, rugându-se pentru înțelepciune, pentru pricepere și căutându-le cu toată râvna, ca pe o comoară ascunsă.
Unul dintre izvoarele fundamentale de înțelepciune și pricepere este Cuvântul dumnezeiesc al Sfintelor Scripturi. De aceea, studierea Cuvântului în vederea slujirii și trăirii pentru gloria lui Dumnezeu reprezintă un demers esențial pentru oricine tânjește să umble în frica de Domnul și în lumina cunoștinței Lui.

Slujind Domnului în cadrul ITPB ca membru al corpului profesoral pot să confirm că cei care studiem în această școală, deopotrivă profesori, studenți și masteranzi, interacționăm împreună într-un context în care, lăsându-ne luminați și cârmuiți de Duhul Sfânt, ne deschidem ființa înspre a fi impregnați de înțelepciunea care vine de sus și din Cuvântul revelat, în vederea unei dedicări pe calea credinței cât mai rodnice și mai plăcute lui Dumnezeu.

Oricine este interesat să studieze cu pasiune și responsabilitate în cadrul școlii noastre are posibilitatea să acumuleze o bogăție de cunoștințe din sfera teologiei și nu numai, să-și formeze deprinderi valoroase în privința metodelor de studiere a textelor și de redactare în scris a rezultatelor studiului și cercetării personale. Interacțiunea cu frații profesori, accesul la biblioteca Institutului și relația cu ceilalți studenți oferă o ambianță unică, în contextul căreia cei râvnitori să-i valorifice potențialul vor cunoaște o dezvoltare importantă a personalității, atât în privința caracterului, cât și în privința formării teologice.

La cursurile pe care le predau și care se situează în aria Teologiei Noului Testament, studenții și masteranzii au ocazia să învețe ceea ce spune Biblia făcând observații pertinente asupra limbajul biblic, să aprofundeze semnificațiile teologice ale mesajului biblic, să fie antrenați în discuții pe marginea posibilităților de interpretare, să abordeze critic diferite surse pe care le folosesc în studierea textelor biblice, să fie provocați pentru a rămâne credincioși Cuvântului revelat în Sfânta Scriptură, atât în proclamare, cât și în trăire.

Studiul teologic la ITPB nu poate avea rezultate binecuvântate, decât pentru cei care înțeleg importanța seriozității în relația personală cu Dumnezeu. Cu siguranță, pentru ei anii de studiu la ITPB vor rămâne în istoricul vieții lor un reper important despre felul în care Dumnezeu i-a pregătit pentru o slujire după voia Sa. Nu doar slujirea în Biserica lui Dumnezeu, ci și familia, relațiile și întreaga viață vor purta amprenta anilor de studiu petrecuți la ITPB. Ne dorim și credem că pentru cei temători de Dumnezeu amprenta aceasta va însemna o viață marcată de puterea lui Dumnezeu.”

Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamțu

01.09.2020

×