De ce să fii student la ITPB? (VI)

Pentru mulți dintre slujitorii amvoanelor, parcursul deslușirii textului biblic este deja considerabil ușurat de varietatea instrumentarului exegetic și teologic de care dispun. Resursele lingvistice electronice, comentariile biblice și monografiile fac deja parte din recuzita predicatorului evanghelic care nu crede în mitul inspirației netruditoare. Însă chiar și înconjurat de trebuincioasele-i ustensile bibliografice, propovăduitorul Evangheliei, asemenea unui meșteșugar ce aspiră la calitatea de maestru, se găsește în fața provocării de a-și utiliza uneletele cu dibăcie. Care este momentul optim pentru folosirea comentariului biblic? Care comentariu ar fi mai util: cel exegetic, cel teologic, cel expozitiv sau cel aplicativ? Ce termeni ar trebui căutați în dicționarul biblic? Calitatea uneltelor este, fără îndoială, importantă, dar la fel de importantă este și mânuirea lor iscusită.

Studiind Scripturile la Institutul Teologic Penticostal din București, vei putea deveni un vestitor al Cuvântului capabil să articuleze cu fidelitate mesajul textului biblic, să-l facă accesibil printr-o expunere clară și să-l raporteze la cele mai actuale situații din viața ascultătorilor. Programul nostru de licență este conceput de așa manieră încât să-i ajute pe ispravnicii tainelor lui Dumnezeu să-și organizeze eforturile către o asemenea țintă.

 

Pastor Conf. Univ. Dr. Ciprian Terinte

Coordonator al departamentului de omiletică

×