Gând de sărbătoare

Sărbătorim cu bucurie și cu multă speranță învierea glorioasă a Domnului Isus Hristos. Ne bucurăm nespus că Mântuitorul nostru, prin învierea Sa glorioasă, a nimicit  pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul (Evr. 2:14), ne-a izbăvit de robia fricii și ne poate veni în ajutor când suntem ispitiți (Evr. 2:18).

De asemenea, avem speranța, care este o certitudine clară, că Isus Hristos a înviat să ne pregătească un lăcaș veșnic în prezența Sa. El, Hristos cel înviat, este legătura trainică ce unește veacul de acum cu veacul viitor, pe credincioșii de pe pământ cu cei din veșnicie. El transformă cântarea noastră de laudă de pe pământ în imnuri de slavă și închinare din fața tronului ceresc.

Doresc ca bucuria și speranța învierii să vă inunde inimile, să vă transforme și mai mult viața, și să vă aducă pace și încredere în Hristos cel înviat.

Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru
Președintele Senatului ITPB
×