Gând de sărbători

Ne apropiem de încheierea celui mai cumplit an din istoria de 20 de veacuri a Bisericii, când pentru prima dată în istorie s-au impus restricții drastice, la nivel mondial, tuturor comunităților creștine, cu privire la strângerea împreună și la modul de închinare. Pandemia COVID-19 a perturbat nu doar viața noastră comunitară, ca biserică, ci și viața de familie a celor mai mulți creștini, viața socială și activitatea economică. Acest „dușman invizibil” a reușit să alunge pacea și liniștea din multe inimi, instalând în locul lor frică și neliniște.

Sărbătoarea Nașterii Domnului ne aduce aminte, însă, că Mântuitorul a venit în lume ca „Prinț al păcii” (Is. 9:6). A venit ca să aducă „vești bune celor nenorociți”, vindecare pentru „cei cu inima zdrobită”, mângâiere celor întristați, „untdelemn de bucurie în locul plânsului … și o haină de laudă în locul unui duh mâhnit” (Is. 61:1-3). A venit ca să ne dăruiască dragostea desăvârșită care alungă frica (1 In. 4:18).

A avut grijă ca, la întoarcerea Sa la Tatăl, să le lase ucenicilor de atunci și, prin ei, și nouă celor de astăzi, pacea pe care o adusese pe pământ: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!” (In. 14:27).

Bucurați-vă din nou în aceste zile la gândul că El, Cel născut în Betleemul Iudeei, „este Pacea noastră” (Ef. 2:14). Bucurați-vă știind că, atunci când ai Săi sunt cuprinși de frică, El se apropie de ei șoptindu-le duios „Pace vouă!” Nu lăsați niciodată ca circumstanțele vieții să vă răpească pacea pe care îngerii doar ne-a urat-o, dar pe care El ne-a adus-o și ne-a lăsat-o!

Fiți binecuvântați de Domnul! Bucuria venirii în lume a Mântuitorului Isus să vă umple inimile în fiecare zi!

×