ÎNAPOI ÎN ODĂIŢĂ

Cauze de rugăciune pentru perioada taberei:

 1. Smerire profundă şi pocăinţă înaintea lui Dumnezeu.
 • Să ne cercetăm starea spirituală înaintea Domnului: credinţa, frica de Domnul, umblarea zilnică, integritatea, practicarea disciplinelor spirituale (rugăciunea, postul, citirea Bibliei, dărnicia, participarea la adunare), viaţa de familie, mărturia înaintea oamenilor, curăţia conştiinţei etc;
 • Mărturisirea păcatelor personale, ale bisericii noastre şi ale poporului român, înţelegerea gravităţii păcatului;
 • Predare deplină, viaţa noastră să fie controlată plenar de Duhul;
 • Să fim oameni cu frică de Dumnezeu. Putere pentru a părăsi păcatele
 1. Trezire spirituala la ITP
 • Mintea noastră să fie controlată de Duhul Sfânt. Ne rugăm pentru trezirea spirituală personală, a Bisericii şi a naţiunii;
 • Trezire spirituală pentru fiecare membru al comunităţii ITP. Conştientizarea păcatului şi a sfinţeniei lui Dumnezeu. Pasiune pentru rugăciune, pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru părtăşia cu biserica, prin participarea la slujbele bisericii;
 • Păstrarea integrităţii morale şi spirituale a fiecărui membru al comunităţii ITP;
 • Protejarea învăţăturii sănătoase şi a standardelor morale înalte la ITP
 1. Trezirea spirituală a tinerilor – eliberarea de sub puterea întunericului a fiecărui tânăr
 • Ne rugăm ca fiecare tânăr să cunoască pe Domnul şi să fie născut din nou;
 • Cerem trezire spirituală peste tineret şi eliberarea spirituală a fiecărui tânăr de legăturile păcatului şi lucrurile lumeşti. Cerem eliberarea de mândrie, necredinţă, răutate, vicii (tutun, alcool, droguri), dependenţe de internet, minciună, pornografie, corupție, violentă; eliberarea de influența mass-mediei necreștine, relații nepotrivite cu persoane de sex opus, influența anturajului, neascultare de părinți, răzvrătire împotriva autorităţii etc;
 • Fiecare tânăr să-şi identifice chemarea, implicarea tinerilor în slujire, unitate între tineri.
 1. Umplerea cu Duhul Sfânt şi primirea darurilor duhovnicești pentru evanghelizare şi slujire
 • Revărsarea Duhului peste fiecare credincios şi echiparea cu daruri spirituale în vederea evanghelizării şi misiunii;
 • Revărsarea ungerii Duhului Sfânt peste fiecare membru al comunităţii ITP;
 • Interes pentru darurile duhovniceşti, preocupare pentru înţelegerea lor, căutarea lor în rugăciune, atitudine corectă etc;
 • Vindecarea bolnavilor, miracole şi semne supranaturale, eliberări de demoni şi de patimi diverse – la rugăciunea Bisericii;
 • Ungerea Duhului peste predicatori şi cântăreţi, mesaje şi cântări transmise sub ungerea puternică a Duhului Sfânt;
 • O închinare vie şi plină de putere, o prezenţă spirituală reală şi activă a Domnului în cadrul slujbelor de închinare.
 1. Călăuzire şi protecţie divină pentru familiile noastre
 • Protecţia studenţilor în vederea căsătoriei şi păstrarea integrităţii lor pentru formarea unor familii puternice şi stabile;
 • Călăuzire din partea Domnului în alegerea partenerului de căsătorie, pentru cei care urmează să se căsătorească;
 • Împlinirea voii lui Dumnezeu în relaţiile din sânul familiei: soţi, soţii şi copii după voia Domnului;
 • Cultivarea iubirii, a respectului, a ascultării, a responsabilităţilor şi integrităţii morale şi spirituale;
 • Protecţia fiecărui membru al familiilor de orice abuz şi atac din partea duhurilor de curvie;
 • Împlinirea tuturor nevoilor materiale ale familiilor. Binecuvântarea locului de muncă a fiecărei familii.
 1. Mijlocire pentru viziunea şi misiunea ITP
 • Înţelegerea direcţiei în care vrea să ne ducă Domnul. Dezvoltarea școlii prin deschiderea de noi programe de studiu (facultăţi, programe de master, şcoală doctorală);
 • Identificarea proiectelor concrete în care trebuie să ne implicăm;
 • Împlinirea misiunii ITP în cadrul Bisericii Penticostale.
×