Informații importante despre examenul de admitere – program licență

Detaliile pe larg despre examenul de admitere din 2024 se găsesc aici.
În atenția candidaților la examenul de admitere din sesiunea iulie 2024:

Specializarea: Teologie penticostală pastorală
Cifra de şcolarizare: 50 de locuri  pentru cursurile cu frecvenţă.
Durata studiilor universitare de licenţă: învăţământ cu frecvenţă, 4 ani
Se pot înscrie doar bărbați.

Perioada de înscriere: 1 iunie – 21 iulie 2024

Documentele necesare înscrierii (scanate, redenumite cu nume şi prenume şi arhivate) se trimit pe una dintre cele două adrese de e-mail: secretariat@itpbucuresti.ro sau secretariat_itpb@itpbucuresti.ro.

Pentru a vedea ce documente sunt necesare, click aici. 

Concursul de admitere:

 • INTERVIU ŞI PROBĂ DE COMUNICARE ÎN PUBLIC  (probă eliminatorie, la care nu se admit contestații), probă orală– 24 iulie 2024, începând cu ora 8.00.
 • CUNOŞTINŢE BIBLICE din VECHIUL şi din NOUL TESTAMENTprobă scrisă – probă scrisă – 25 iulie 2024, între orele 7.00 – 10.00.

Tematica examenului de admitere este următoarea:

Vechiul Testament

Geneza: Creația (cap. 1-2), Patriarhii (cap. 12-36);
Exod: Ieșirea din Egipt (cap. 1–15), Legământul de la Sinai (cap. 19–24);
Judecători: istoria lui Samson (cap. 13-16);
1-2 Samuel: istoria regelui David (1Sam. 16:1–1Regi 2:11);
1-2 Regi: narațiunile despre profeți (1Regi 17–2Regi 13);
Daniel: Daniel și suveranii babilonieni (cap. 1-5);
Ezra-Neemia.

Noul Testament

 • Evangheliile
  a) Naşterea lui Isus Hristos;
  b) Ispitirea Domnului
  c) Fericirile
  d) Pildele lui Isus Hristos
  e) Isus Hristos în Săptămâna Patimilor
  f) Răstignirea
  g) Învierea Domnului
  h) Arătările Domnului după Înviere
  i) Înălţarea Domnului
 • Faptele apostolilor
  a) Ziua Cincizecimii
  b) Botezul cu Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor
  c) Alegerea celor şapte diaconi
  d) Convertirea lui Saul
  e) Convertirea sutaşului Corneliu
  f) Procesul Sfântului Apostol Pavel
 • Epistolele Sfântului Apostol Pavel
  a) Lucrarea Duhului Sfânt potrivit cu Romani 8
  b) Îndatoriri ale creştinului faţă de Cina Domnului potrivit cu 1 Cor 10:14–22 şi 11:17–34
  c) Manifestarea harismelor în închinarea bisericii, potrivit cu 1 Cor 12–14
 • Apocalipsa – Scrisorile către cele şapte Biserici

Bibliografie:

 • Biblia, Ed. Cornilescu 1924.

Condiții de înscriere la admiterea pentru studiile de licență pentru cetățenii din alte state – vezi aici.

×