Lansare de carte – 28 martie 2023

În data de 28 martie 2023, la Institutul Teologic Penticostal din București a avut loc lansarea a două volume scrise de Prof. univ. dr. habil. Ciprian Terinte și de Conf. univ. dr. Emanuel Conțac.

Cartea „Odihnă la Umbra Celui Atotputernic”  de Ciprian Flavius Terinte a apărut la editura Plērōma și este o colecție de meditații.

În etapele de „normalitate” ale existenței, trăim cu impresia că deținem controlul asupra propriei sorți, că am dezvoltat suficiente mecanisme de adaptare la realitate. Însă crize ca cea actuală acutizează din când în când conștiința fragilității noastre biologice, psihice și spirituale. După decretarea stării de urgență în 16 martie 2020, slujitorii creștini au căutat diferite modalități prin care să-i păstorească pe credincioșii aflați în imposibilitatea de a participa la slujbele publice. Biserica a realizat, odată cu diversele medii profesionale, că interacțiunea digitală poate soluționa, cu inevitabilele scăderi, blocajul de comunicare cu care ne amenința izolarea la domiciliu. Cartea de față reunește reflecțiile suple prin care, în timpul acelei crize colective de mari proporții, autorul le-a comunicat enoriașilor săi adevărul dumnezeiesc revelat în Scripturi, pentru ca ei să-l dobândească tot mai mult pe Hristos – Logos-ul înomenit al lui Dumnezeu.

Cartea „Dilemele Fidelității – Condiționări culturale și teologice în traducerea Noului Testament” de Emanuel Conțac a apărut la editura Ratio et Revelatio.

Cartea reprezintă o adaptare pentru un public mai larg a tezei de doctorat a autorului, în care acesta investighează tradiția biblică românească (circa 40 de ediții biblice) din perspectiva unor termeni sau sintagme (unsprezece la număr) care de regulă sînt subiect de controversă între confesiunile creștine. După un capitol care prezintă în rezumat istoria traducerii Bibliei în românește, autorul analizează diverse condiționări culturale, ecleziologice, mariologice, soteriologice, respectiv eshatologice. Analiza biblico-exegetică amănunțită a fiecărui termen este însoțită de o incursiune în istoria interpretării și în dogmatică, incursiune menită să pună problema în context. Această cercetare acoperă un gol în filologia românească, deoarece în prezent nu există lucrări similare, situate la interferența dintre filologie, traductologie, teologia biblică și teologia istorică.  (Prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Felicitări colegilor noștri, Ciprian Terinte și Emanuel Conțac!

Pentru fotografii, click aici.

×