Lanț de rugăciune neîntreruptă la ITPB

Pe 8 și 9 octombrie a.c., studenții ITPB organizează un „lanț de rugăciune neîntreruptă”, unindu-se în mulțumiri și cereri înaintea Domnului pentru înaintarea lucrării Domnului de la Institut – lucrarea spirituală, precum și cea care privește construcția noului campus. O listă cu obiectivele urmărite în acest maraton de rugăciune puteți găsi mai jos.

Vă invităm să luați parte alături de noi la rugăciunea pentru Institut; studenți masteranzi, absolvenți ITPB, studenți de la scutire de prezență și oricine are pe inimă lucrarea școlii noastre – cu toții sunteți bine-veniți să mijlociți înaintea Domnului alături de noi. Binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră și fie ca El ne trimită răspuns la rugăciuni.

Motive rugӑciune

 1. Smerirea inimii și pocӑințӑ ȋnaintea lui Dumnezeu

 • Mӑrturisirea pӑcatelor personale

 • Predare deplinӑ fațӑ de Domnul

 • Puterea de a fi oameni cu fricӑ de Dumnezeu

 • Puterea de a pӑrӑsi pӑcatele

 1. Trezire spiritualӑ la ITP ( ȋn rȃndul profesorilor, angajaților, studenților)

 • Pasiune pentru rugӑciune, Scripturӑ și pӑrtӑșie cu Biserica printr-o ȋnchinare autenticӑ

 • Conștientizarea pӑcatului și despӑrțirea totalӑ de el

 • O ȋnțelegere mai profundӑ a sfințeniei lui Dumnezeu

 • Pӑstrarea integritӑții morale și spirituale a fiecӑrui membru din comunitatea ITP

 • Biruințӑ asupra poftelor tinereții și a legӑturilor pӑcatelor: mȃndrie, necredințӑ, dependențӑ fațӑ de internet, minciunӑ, pornografie, neascultare de pӑrinți, rӑzvrӑtire fațӑ de autoritate, lene, pierderea timpului prin jocuri pe calculator, filme etc.

 1. Umplerea cu Duhul Sfȃnt și primirea darurilor Duhului pentru evanghelizare și slujire

 • Botezuri cu Duhul și umblare ȋn puterea Duhului

 • Putere pentru predicare (ungerea Duhului)

 • Interes și inimӑ deschisӑ pentru primirea și manifestarea darurilor duhovnicești (profeție, vorbire ȋn alte limbi, vindecare etc.)

 1. Pentru fiecare membru al ITP: protecție divinӑ fațӑ de erezie, dezbinare, conflicte, vorbire de rӑu, compromis financiar, fapte de curvie.

 2. Formarea moralӑ și spiritualӑ, pregӑtirea academicӑ a fiecӑrui student pentru a fi un bun slujitor ȋn bisericӑ.

 3. Ȋnțelegrea planului lui Dumnezeu pentru viitorul ITP:

 • Deschiderea de noi facultӑți și specializӑri

 • Deschiderea de programe de masterat

 • Ȋnființarea unei școli doctorale

 1. Construirea noului campus:

 • Resurse financiare

 • Resurse umane

 • Ȋnțelepciune ȋn luarea deciziilor legate de șantier

 • Protecția muncitorilor prezenți pe șantier

 • Finalizarea construcției ȋn timp cȃt mai scurt

 1. Deschiderea unei biserici ȋn campusul ITP

 2. Integrarea ȋn slujire a absolvenților ITP

 • Fiecare student sӑ fie implicat ȋn slujire

 • Cӑlӑuzire pentru studenții din anul 4 ȋn privința locului de slujire

 1. Bisericile din țarӑ, Cultul Creștin Penticostal, conducerea cultului

 • Cӑlӑuzire ȋn luarea decizilor

 • Trezire spiritualӑ

 • Protecție divinӑ asupra slujitorilor, precum și asupra familiilor lor

 • Conferința naționalӑ a pӑstorilor (Sovata)

 1. Protecție pentru familiile profesorilor și ale studenților

 • Binecuvȃntarea conducerii Institutului, a corpului profesoral și a celui administrativ

 1. Binecuvȃntare divinӑ asupra sponsorilor Institutului.

 2. Cӑlӑtoria fratelui Nelu ȋn SUA.

×