Mesaj din partea pastorului Ioan Brie

Dragi frați, 

Dumnezeu ne-a mai dat un an de har în care am putut să lucrăm, împreună cu studenții noștri, pentru îndeplinirea chemării ce ne-a fost încredințată. Misiunea Institutului Teologic Penticostal din București este să formeze slujitori ai lui Dumnezeu înzestrați cu caracter hristic și pregătire teologică temeinică, în vederea zidirii Bisericii lui Hristos și a extinderii Împărăției lui Dumnezeu.

Pentru noi, începutul anului universitar 2021-2022 a fost marcat de cel puțin două binecuvântări: toate cele 50 de locuri pentru specializarea „teologie penticostală pastorală” au fost ocupate și ne-am putut desfășura cursurile cu prezență fizică, în campus. După mai multe luni de activitate didactică în online, acest semestru pe care l-am petrecut împreună a fost o mare bucurie.

Deși încă nu putem desfășura multe dintre activitățile din ceilalți ani („Ora cu păstorul”, slujirea studenților în biserici, tabăra de rugăciune etc.), am căutat mereu să folosim orice prilej pentru a ne întări relația cu Dumnezeu, relațiile de prietenie unii cu ceilalți, și am creat contexte pentru ca studenții să își modeleze și exerseze abilitățile și talentele cu care sunt înzestrați. Studenții și profesorii din campus au avut în fiecare dimineață timpul de închinare de la capelă, duminica au fost organizate alte întâlniri în care s-a predicat Cuvântul, iar în serile de peste săptămână, studenții s-au întâlnit pentru rugăciune.

Lucrările pe șantier au continuat și în anul 2021. Ne-am bucurat de ajutorul mai multor frați voluntari și de sprijin financiar din partea bisericilor și a companiilor din țară conduse de frați credincioși. Pe timpul verii și în lunile de toamnă s-a lucrat la termoizolații, la peretele cortină, s-au efectuat lucrări de zidărie, s-a continuat montarea instalației de răcire și căldură și s-au făcut două bazine: unul pentru colectarea apelor pluviale și unul pentru rezervorul de apă în caz de incendiu. Nădăjduim și depunem eforturi pentru ca în toamna anului 2022 să putem da în folosință o parte din noua clădire.

Proiectul de construcție nu ar putea continua fără ajutorul pe care ni-l oferiți periodic. Vă mulțumesc în numele întregului colectiv al ITPB pentru colectele de Rusalii pe care le-ați trimis în acest an și pentru că doriți să fiți parte alături de noi atât în lucrarea de modelare și formare a unei noi generații de slujitori, cât și la construirea unui campus modern pentru studenții din România și diaspora. Deși efortul și cheltuielile sunt mari, nădăjduim și ne rugăm ca absolvenții ITPB care vor fi lucrători în bisericile noastre să slujească cu dedicare, sub călăuzirea permanentă a Duhului Sfânt.

Sărbătoarea Nașterii lui Isus Hristos să vă umple inimile și casele de bucurie, credință și speranță, pentru că, oricât de tulburi sunt vremurile pe care le traversăm, nu suntem singuri. Ni s-a născut Emanuel – „Dumnezeu este cu noi!”

La mulți ani!

Cu apreciere,

Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie

Rector ITPB

 

(Mesaj apărut și în foaia de informare a ITPB din luna decembrie 2021)

×