Modificare în metodologia concursului de admitere la ITPB

Având în vedere situația specială în care ne aflăm, situație provocată de pandemia COVID-19, examenul de admitere din acest an va suferi câteva modificări. Astfel, dacă până acum candidații aveau de trecut două probe – una orală (Interviu și probă de comunicare în public) și una scrisă (Cunoștințe bilice din Vechiul și Noul Testament)–, în acest an va exista o singură probă mai complexă, care va lua forma unui interviu. În cadrul acestui interviu, care se va desfășura online, candidații vor susține proba de comunicare orală și vor primi, în plus, întrebări punctuale din materialul biblic indicat în metodologia de admitere. Totodată, menționăm faptul că actele necesare la înscriere, precum și condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați pentru a deveni studenți la ITPB, rămân neschimbate (vezi aici ).

  • documentele pentru dosarul de înscriere se vor scana și se vor trimite prin e-mail (secretariat@itpbucuresti.ro) într-un folder arhivat (folderul să fie redenumit cu numele, prenumele și localitatea candidatului). Pentru mai multe detalii, vezi Anexa 2 din metodologie. Ultima zi de înscriere este: 14 septembrie 2020. 
  • Data examenului de admitere: 15 și 16 septembrie 2020. Candidații ale căror dosare de înscriere au fost acceptate, vor primi detalii despre ora la care vor susține examenul și linkul platformei online.
  • Tematica pentru examen din metodologie rămâne valabilă.
  • Cetățenii străini pot participa la examenul de admitere doar în sesiunea din iulie, deoarece dosarele lor trebuie înaintate Ministerului Educației Naționale până la jumătatea lunii august, în vederea echivalării diplomelor şi aprobării înmatriculării lor în anul I.
    Excepţia pentru sesiunea din septembrie este valabilă doar pentru cetăţenii străini care şi-au echivalat deja diploma la Ministerul Educaţiei Naţionale. De asemenea, cetățenii străini care au acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în altă limbă decât limba română, trebuie să aibă în dosar și un certificat de competențe lingvistice (pentru limba română) obținut în România.

Vă așteptăm cu drag la Institutul Teologic Penticostal!

×