Obiceiuri și tradiții din vremurile biblice de Howard F. Vos

Editura Casa Cărții și-a îmbogățit portofoliul cu o nouă carte valoroasă și de folos pentru toți cei care doresc să înțeleagă mai bine cultura și contextul la care s-au raportat scriitorii biblici. Credem că acest volum va fi un instrument util studenților și absolvenților noștri.

Cartea are 668 de pagini, iar cuprinsul arată așa:

Capitolul 1 Cum trăiau oamenii din vremurile biblice;

Capitolul 2 Viața în orașul lui Avraam (Geneza 11–12);

Capitolul 3 Viața în Canaan în vremea patriarhilor (Geneza 13–46);

Capitolul 4 Viața în Egipt în timpul sclaviei lui Israel (Geneza 39–50; Exod 1–12);

Capitolul 5 Poporul lui Dumnezeu rătăcește prin pustiu (Exod 13–40; Levitic; Numeri; Deuteronom);

Capitolul 6 Așezarea în Țara Făgăduinței (Iosua; Judecători; Rut);

Capitolul 7 Viața în timpul monarhiei unite (1 Samuel; 2 Samuel; 1 Împărați 1–11;1 Cronici; 2 Cronici 1–9);

Capitolul 8 Regatul divizat. Viața în Israel (1 Împărați 12–22; 2 Împărați; Profeții);

Capitolul 9 Viața în robia asiriană (2 Împărați 15–19; Isaia 36–37; Naum);

Capitolul 10 Regatul divizat: Viața în Iuda (1 Împărați 12–22; 2 Împărați; 2 Cronici 10–36; Profeții);

Capitolul 11 Viața în robia babiloniană (2 Împărați 24–25; Ieremia; Ezechiel; Daniel);

Capitolul 12 Viața sub stăpânirea persană (2 Cronici 36; Ezra; Neemia; Estera);

Capitolul 13 Influența lui Alexandru cel Mare și a succesorilor lui;

Capitolul 14 Viața în perioada Macabeilor (1 și 2 Macabei; Josephus);

Capitolul 15 Palestina sub stăpânirea romană (Evangheliile și Faptele apostolilor);

Capitolul 16 Siria, leagănul Bisericii (Faptele apostolilor);

Capitolul 17 Cipru și începutul misiunilor „în străinătate” (Faptele apostolilor);

Capitolul 18 Asia Mică și creșterea Bisericii (Faptele apostolilor; Efeseni; Apocalipsa);

Capitolul 19 Grecia și invadarea Europei (Faptele apostolilor; 1 și 2 Corinteni; 1 și 2 Tesaloniceni; Filipeni);

Capitolul 20 Interludiul maltez (Faptele apostolilor 27–28);

Capitolul 21 Roma și Italia în misiunea lui Pavel (Faptele apostolilor 28; Romani 16; Efeseni; Filipeni; Coloseni; 2 Timotei; Filimon).

Pentru mai multe detalii, preț și pentru comenzi, vezi aici.

×