Slujbă de ordinare

În 21 aprilie 2023 a avut loc ordinarea ca prezbiter a fratelui Darius Florian (biserica penticostală „Filadelfia” din Târgu Cărbunești).

La acest serviciu de ordinare au fost prezenți mai mulți frați păstori: Nelu Filip, Președintele Cultului Creștin Penticostal; Grigore Creța, Președintele Comunității Penticostale Teritoriale a Europei de Nord-Vest; Victor Tudorache, Președintele Comunității Oltenia-Argeș; Daniel Balcan, jud. Gorj; Aurel Botănel, Biserica „Golgota”, Târgu Jiu; Neluțu Boantă, Petrila; Cazacu Filip, loc. Vulcan; Marius Hanganu, Hunedoara; Cercelaru Iosif, Târgu Jiu; Bogdan Shulleri, Drobeta-Turnu Severin și Mihai Răducanu, loc. Baru.

Fratele Darius Florian este student în anul II la ITPB și misionar AREA. Îi dorim multă putere în lucrarea încredințată și Dumnezeu să îl binecuvânteze!

×