Slujbă de ordinare

Duminică, 28.08.2022, la Biserica Penticostală „Eben-Ezer” din Pecica, județul Arad, a avut loc ordinarea în slujba de diacon a fraților Petru Șiclovan și Ionel Pencea, absolvent ITPB, promoția 2018. Tot din anul 2018, Ionel Pencea este angajat la Institut și are în responsabilitate administrarea șantierului noului campus.

Alături de pastorul bisericii locale, Simion Ioan, la această slujbă de ordinare au participat şi următorii slujitori: pastor Simon Tomuța – Preşedintele Comunității Penticostale Regionale Arad, pastor Aurel Avram – Secretarul Comunității Penticostale Regionale Arad, pastor Ioan Brie – Rectorul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti și fratele Aurel Trif – prezbiter în Biserica Penticostală din Şeitin, Arad.

Dumnezeu să îl binecuvânteze pe colegul nostru cu har, putere și înțelepciune în lucrarea care i-a fost încredințată.
(28 august 2022)

×