Susținere examen de disertație februarie 2024

În 21 februarie 2024 se organizează o sesiune de susținere a disertației pentru promoțiile de absolvenți ai programului „Biblie și societate”. (programul „Biblie și societate” a intrat în lichidare, iar aceasta este ultima sesiune pentru susținerea disertațiilor).

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de disertație se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, pe bază de cerere tip, depusă, pe mail, la secretariatul facultăţii.

Dosarele de înscriere la examenul de disertație trebuie să conțină:

a) Cerere tip de înscriere;
b) diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
c) diplomă de licență în original + suplimentul acesteia tot în original;
d) copie după certificatul de naștere;
e) două fotografii tip buletin, mărimea 3/4;
f) lucrarea de disertație tipărită + formatul electronic (read – only) însoțită de referatul coordonatorului științific;
g) dovada achitării taxei de înscriere;
h) foaia de lichidare

Taxa de înscriere este de 400 lei. 

×