Asistent universitar, poziția nr. 16 în statul de funcții pentru anul universitar 2020-2021, cu disciplinele Studiul Noului Testament I, Studiul Noului Testament II, Teologia Noului Testament, Teologia biblică a Duhului Sfânt, Teologia literaturii ioaneice, Teologia epistolelor generale

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Teologie Penticostală, anunţă scoaterea la concurs a următorului post didactic: Asistent universitar, poziția nr. 16 în statul de funcții pentru anul universitar 2020-2021 (cu disciplinele Studiul Noului Testament I, Studiul Noului Testament II, Teologia Noului Testament, Teologia biblică a Duhului Sfânt, Teologia literaturii ioaneice, Teologia epistolelor generale).

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr.367 din 06.05.2021 (vezi mai jos)

 Postul a fost publicat și pe site-ul MEN (vezi aici)

Calendarul desfășurării concursului (vezi aici)

18.05.2021 – 07.07.2021 Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice;

07.07.2021 – 11.07.2021 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs. Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs;

22.07.2021 Desfăşurarea concursului (12,30);

22.07.202123.07.2021 Perioada de comunicare a rezultatelor /publicare pe pagina web a ITPB a rezultatelor concursului;

24.07.2021  –  28.07.2021 Depunerea contestaţiilor.

Calendarul complet poate fi consultat mai sus.

Descrierea postului de asistent universitar,  poziția nr. 16 în statul de funcții pentru anul universitar 2020-2021 (vezi aici).

Comisia pentru postul de asistent universitar, poziția nr. 16 în statul de funcții, cu disciplinele: Studiul Noului Testament I, Studiul Noului Testament II, Teologia Noului Testament, Teologia biblică a Duhului Sfânt, Teologia literaturii ioaneice, Teologia epistolelor generale:

Președinte:
Lector univ. dr. Vasile Romulus Ganea (Decanul Facultății de Teologie din cadrul ITPB)

Membri:
Pastor Conf.  univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte
Lector univ. dr. Ciprian Bălăban
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru
Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică

Membri supleanți:
Pastor Prof. univ. dr. habil. Silviu Tatu
Pastor Lector univ. dr. Victor-Vladimir Neamţu

Candidați:
Dr. Dumitru Piscuc (CV,  Listă de lucrări și Fișă verificare).

Candidatul, în urma verificării dosarului, a primit avizul pentru participarea la concurs.

Rezultatele concursului, pozitia nr.16
În urma concursului, comisia l-a declarat admis pe candidatul dr. Dumitru Piscuc.

×