Lector universitar, Poziția 15 în statul de funcții, disciplinele: Studiul Noului Testament, Hermeneutică

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Teologie Penticostală, anunţă scoaterea la concurs a următorului post didactic: Lector universitar, Poziția 15, disciplinele: Studiul Noului Testament, Hermeneutică.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1250 din 24.11.2022

Postul a fost publicat și pe site-ul MEN (vezi aici)

Calendarul desfășurării concursului (vezi aici)

14.12.2022 – 31.01.2023 Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice

31.01.2023 – 04.02.2023 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs. Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs.

15.02.2023 Desfăşurarea concursului (ora 11,00)

15.02.2023 – 16.02.2023 Perioada de comunicare a rezultatelor /publicare pe pagina web a ITPB a rezultatelor concursului

17.02.2023 
 –  21.02.2023 Depunerea contestaţiilor

Descrierea postului de lector universitar,  poziția nr. 15 – vezi aici.

Comisia pentru postul de lector universitar, poziţia nr.15 în statul de funcţii, cu disciplinele: Studiul Noului Testament, Hermeneutică:

Președinte:

Lector univ. dr. Vasile Romulus Ganea (Decanul Facultății de Teologie din cadrul ITPB)

Membri:

Conf.  univ. dr. habil. Ciprian-Flavius Terinte (Institutul Teologic Penticostal din București)
Lector univ. dr. Ioan Brie (Institutul Teologic Penticostal din București)
Lector univ. dr. Ioan Szasz (Institutul Teologic Penticostal din București)
Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică (Institutul Teologic Penticostal din București)

Candidați:
Dr. Dumitru Piscuc (CVListă lucrări și Fișă verificare).

Candidatul, în urma verificării dosarului, a primit avizul pentru participarea la concurs.

Rezultatele concursului, pozitia nr.15
În urma concursului, comisia l-a declarat admis pe candidatul dr. Dumitru Piscuc.
Raportul comisiei de examen. 

×