Lector universitar, Poziția 17 în statul de funcții, disciplinele: Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujitorului penticostal, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească.

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Teologie Penticostală, anunţă scoaterea la concurs a următorului post didactic: Lector universitar, Poziția 17, disciplinele: Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujitorului penticostal, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 153 din 24.04.2023

Postul a fost publicat și pe siteul ME (vezi aici)

Calendarul desfășurării concursului (vezi aici)

08.05.2023 – 05.07.2023  Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice;
05.07.2023 – 09.07.2023  Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs. Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs;
20.07.2023   Desfăşurarea concursului (orele 13,30);
20.07.2023 – 21.07.2023
  Perioada de comunicare a rezultatelor /publicare pe pagina web a ITPB a rezultatelor concursului;
22.07.2023  –  26.07.2023  Depunerea contestaţiilor.

Descrierea postului de lector universitar,  poziția nr. 17 – vezi aici

Comisia pentru postul de lector universitar, poziția nr.17 în statul de funcții, cu disciplinele: Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujitorului penticostal, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească:

Președinte:
Lector univ. dr. Vasile Romulus Ganea (Decanul Facultății de Teologie din cadrul ITPB)

Membri:
Profesor  univ. dr. habil. Ciprian-Flavius Terinte (Institutul Teologic Penticostal din București)
Lector univ. dr. Ioan Brie (Institutul Teologic Penticostal din București)
Lector univ. dr. Ioan Szasz (Institutul Teologic Penticostal din București)
Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică (Institutul Teologic Penticostal din București)

Pentru acest post nu s-a înscris niciun candidat.

×