Lector universitar, poziția nr. 14 în statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022 (sem. I), cu disciplinele Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujitorului creştin, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Teologie Penticostală, anunţă scoaterea la concurs a următorului post didactic: Lector universitar, poziția nr. 14 în statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022 (cu disciplinele Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujit. creştin, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească).

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1241 din 03.12.2021

Postul a fost publicat și pe site-ul MEN (vezi aici)

Calendarul desfășurării concursului (vezi aici)

17.12.2021 – 22.02.2022 Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice;

22.02.2022 – 26.02.2022 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs. Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs;

09.03.2022 Desfăşurarea concursului (12,30);

09.03.2022 – 10.03.2022 Perioada de comunicare a rezultatelor /publicare pe pagina web a ITPB a rezultatelor concursului;

11.03.2022 – 15.03.2022 Depunerea contestaţiilor.

Calendarul complet poate fi consultat mai sus.

Descrierea postului de lector universitar,  poziția nr. 14 în statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022 (vezi aici).

Comisia pentru postul de lector universitar, poziţia nr.14 în statul de funcţii, cu disciplinele: Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujit.Creştin, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească:

Președinte:
Lector univ. dr. Vasile Romulus Ganea (Decanul Facultății de Teologie din cadrul ITPB)

Membri:
Pastor Conf.  univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte
Lector univ. dr. Ciprian Bălăban
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru
Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică

Membri supleanți:
Conf. univ. dr. Emanuel Conțac
Pastor Lector univ. dr. Ioan Szasz

Pentru acest post nu s-a înscris niciun candidat.

 

 

 

×