Lector universitar, poziția nr. 14 în statul de funcții pentru anul universitar 2020-2021, cu disciplinele Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujitorului creştin, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Teologie Penticostală, anunţă scoaterea la concurs a următorului post didactic: Lector universitar, poziția nr. 14 în statul de funcții pentru anul universitar 2020-2021 (cu disciplinele Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujit. creştin, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească).

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr.367 din 06.05.2021 (vezi mai jos)

Postul a fost publicat și pe site-ul MEN (vezi aici)

Calendarul desfășurării concursului (vezi aici)

18.05.2021 – 07.07.2021 Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice;

07.07.2021 – 11.07.2021 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs. Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs;

22.07.2021 Desfăşurarea concursului (12,30);

22.07.2021– 23.07.2021 Perioada de comunicare a rezultatelor /publicare pe pagina web a ITPB a rezultatelor concursului;

24.07.2021  –  28.07.2021 Depunerea contestaţiilor.

Calendarul complet poate fi consultat mai sus.

Descrierea postului de lector universitar,  poziția nr. 14 în statul de funcții pentru anul universitar 2020-2021 (vezi aici).

Comisia pentru postul de lector universitar, poziția nr. 14 în statul de funcții, cu disciplinele: Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujit.Creştin, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească:

Președinte:
Lector univ. dr. Vasile Romulus Ganea (Decanul Facultății de Teologie din cadrul ITPB)

Membri:
Pastor Conf.  univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte
Lector univ. dr. Ciprian Bălăban
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru
Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică

Membri supleanți:
Pastor Prof. univ. dr. habil. Silviu Tatu
Pastor Lector univ. dr. Victor-Vladimir Neamţu

Pentru această poziție scoasă la concurs nu s-a înscris niciun candidat.

×