Lector universitar, poziția nr. 15 în statul de funcții pentru anul universitar 2018-2019, cu disciplinele: Închinare și practică bisericească penticostală, Drept bisericesc penticostal, Drept bisericesc și administrație, Conducerea spirituală, Misiunea socială a bisericii

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Teologie Penticostală, anunţă scoaterea la concurs a următorului post didactic: Lector universitar, poziția nr. 15 în statul de funcții pentru anul universitar 2018-2019 (cu disciplinele: Închinare și practică bisericească penticostală,  Drept bisericesc penticostal,  Drept bisericesc și administrație, Conducerea spirituală, Misiunea socială a bisericii).

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1358 din 05.12.2018 (vezi mai jos)

 Postul a fost publicat și pe site-ul MEN (vezi aici)

Calendarul desfășurării concursului (vezi aici)

05.12.2018 – 08.02.2019 – Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea postului didactic;
14.02.2019 – 20.02.2019 -Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs. Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs;
25.02.2019 -Desfăşurarea concursului (12,30)
25.02.201726.02.2019 -Perioada de comunicare a rezultatelor /publicare pe pagina web a ITPB a rezultatelor concursului;
27.02.2019  –  01.03.2019 -Depunerea contestaţiilor.

Calendarul complet poate fi consultat mai sus.

Descrierea postului de lector universitar,  poziția nr. 15 în statul de funcții pentru anul universitar 2018-2019 (see here for English și aici în limba română).

Comisia pentru postul de lector universitar, poziţia nr. 15 în statul de funcţii, cu disciplinele: Închinare și practică bisericească penticostală,  Drept bisericesc penticostal,  Drept bisericesc și administrație, Conducerea spirituală, Misiunea socială a bisericii:

Președinte:

Lector univ. dr. Ganea Vasile Romulus (Decanul Facultății de Teologie din cadrul ITPB)       

Membri:

            Lector univ. dr. Ciprian Bălăban

            Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru

            Pastor Conf.  univ. dr. Terinte Ciprian-Flavius

            Pastor Lector  univ. dr. Ioan Brie

      Membri supleanți:

            Lector univ. dr. Dragoș Ștefanică

            Pastor Lector univ. dr. Neamţu Victor Vladimir

Candidați:
Dr. Ioan Szasz (CVListă de publicații și Fișă de verificare). Candidatul, în urma verificării dosarului, a primit avizul pentru participarea la concurs.

Rezultatele concursului, pozitia nr.15
În urma concursului, comisia l-a declarat admis pe candidatul Dr. Ioan Szasz.

×